Skip to main content

Lyckade strategier för effektivt byggande

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2018 13:18 CET

Att känna den lokala marknaden, förstå hur din byggare tänker och gå i takt med politiken – det är nyckelstrategierna för ett lyckat byggprojekt. Det är också slutsatserna i den nya rapporten ”Strategier för byggande – tips från allmännyttiga bostadsföretag” som SABO har tagit fram för ett mer kostnadseffektivt byggande.

Rapporten bygger på samtal med erfarna företrädare från allmännyttiga bostadsföretag som delar med sig av sina bästa byggherre-strategier. Samtalen mynnar ut i tio upphandlingsstrategier, fem allmänna råd och en avslutande analys. I slutet av rapporten berättar SABO vad man gör för att underlätta nyproduktionen av kostnadseffektiva hyresrätter.

- Det är ett tufft läge på marknaden just nu med höga byggpriser och bristande konkurrens. Vi måste få ihop kalkylen och samtidigt landa i hyror som så många som möjligt har råd med. Men det finns strategier för att tackla kapacitetsbristen och säkra framtida bostadsprojekt. Rapportens syfte är att peka på dessa möjligheter, säger Jonas Högset, chef för Fastighet & Boende på SABO

Med den kraftiga befolkningstillväxten som finns på många håll i landet har cirka 250 av landets 290 kommuner bostadsbrist. Många allmännyttiga bostadsföretag har därför fått direktiv att bygga nya bostäder. Men allmännyttan kan inte bygga till vilket pris som helst, inte heller i vilket läge som helst eller vid vilken tidpunkt som helst. Byggbolagen har många anbud att välja mellan och politikerna är pressade, därför är det viktigare än någonsin att kunna presentera såväl intressanta som kloka bygguppdrag.

Journalisten Fredrik Karlsson har på SABO:s uppdrag intervjuat elva företrädare för allmännyttiga bostadsbolag runt om i landet. De har valts ut för att de har lyckade strategier att berätta om. Och som en av dem säger i rapporten ”Priserna i upphandlingarna styrs mycket av vårt agerande”.

Rapporten bifogad som pdf.

Kontakt SABO

Jonas Högset, chef Fastighet & Boende, tel 0727-42 45 45

Ann-Sofie Olsson, tf pressansvarig SABO, tel 070-721 20 11

Detta är SABO:

SABO är bransch- och intresseorganisation för drygt 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna drygt 800 000 bostäder. Företagen är lokalt och nationellt mycket viktiga aktörer på den svenska bostadsmarknaden.

Bifogade filer

PDF-dokument