Skip to main content

Max 5,32 procents utdelning till ägaren i år

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 12:16 CET

. Bostadsföretagets utdelning till ägaren/kommunen finns reglerat i lag. Taket utgörs av den genomsnittliga statslåneräntan, plus en procent.

. Från den 1 juli 2003 regleras utdelningen till ägaren i lagen om allmännyttiga bostadsföretag. Utdelningen får högst vara den för verksamhetsåret genomsnittliga statslåneräntan med ett påslag av en procentenhet. Medelvärdet för statslåneräntan är i år 4,32 procent plus 1 procent, vilket totalt innebär 5,32 procent i utdelning av det aktiekapital som ägaren tillskjutit kontant.

Om utdelningen överskrids förlorar bostadsföretaget sin status som allmännyttigt men eftersom kommunala bostadsföretag per definition i lagen är allmännyttiga sker ingen förändring. För utdelning från 2003 finns i övrigt inga sanktioner om utdelningen överskrids.

För mer information kontakta Sofia Johansson på 08-406 56 21.