Skip to main content

”Mycket positivt med breda samtal om bättre bostadsmarknad”

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2016 08:51 CET

– Det är absolut nödvändigt att öka bostadsbyggandet och det är mycket positivt att regeringen bjuder in till bostadspolitiska samtal över blockgränserna. Vi behöver långsiktiga och stabila reformer för att hantera den extrema bostadsbristen, säger Kurt Eliasson, vd för bransch- och intresseorganisationen SABO, i en kommentar till regeringens utspel idag.

Regeringen presenterade idag onsdag sina reformförslag för en bättre bostadsmarknad, med fokus på att öka nyproduktionen. Man lyfter särskilt fram behovet av insatser som ökar byggandet av hyresrätter.

Exempel på åtgärder som presenteras är:

Korta plan- och byggprocesserna och se över användandet av typgodkända hus
Regeringen vill se en modell med typgodkända hustyper eller certifierade entreprenörer, som kan förenkla plan- och byggprocessen och leda till en industriell utveckling av prefabhus. Det är mycket välkommet! SABOs Kombohus har ökat möjligheterna för allmännyttan att bygga fler bostäder och med en sådan modell som regeringen föreslår skulle vi kunna öka byggandet ytterligare och pressa priserna ännu mer, säger Kurt Eliasson.

Möjliggör bostadsbyggande på statligt ägda fastigheter genom en modell för avyttring eller upplåtelse av statligt ägda fastigheter
I många kommuner är bristen på mark ett stort hinder för bostadsbyggande. Det här förslaget skulle öka tillgången på mark, vilket är välkommet, säger Kurt Eliasson.

Gör en översyn av vissa skatter för att främja ökad rörlighet på bostadsmarknaden
SABO, liksom Hyresgästföreningen och de privata Fastighetsägarna, har länge pekat på dagens skattemässiga obalans som gör att hyresrätten är cirka 3000 kronor dyrare i månaden jämfört med bostadsrätt och egnahem. Jag förutsätter att regeringen tar med det i sin översyn, säger Kurt Eliasson.

Se över behovet av att komplettera investeringsstödet med nya former av hyresgarantier, där staten garanterar hyresintäkter under förutsättning att hyran maximalt uppgår till en viss nivå och förmedling sker via den kommunala bostadsförmedlingen eller i samarbete med kommunen.
Regeringen är beredd att tillföra medel till SBAB för utlåning till nyproduktion. Många av de allmännyttiga bostadsföretagen har möjlighet att låna via Kommuninvest men inte alla, så förslaget kan bredda de bolagens möjligheter till lån och på så sätt finansiera nödvändig nyproduktion, säger Kurt Eliasson.

Fler utbildningsplatser till byggbranschenDet är bra, staten måste ta ansvar för att snabbt genomföra de utbildningsinsatser som krävs för att det ska finnas kompetens personal att rekrytera på alla nivåer i plan- och byggprocesserna, säger Kurt Eliasson.

Kontakt:
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO: 070-721 20 11

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 802 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.