Skip to main content

Nils Holgerssongruppen: Fortsatt stor ökning av elnätsavgifter i landet

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2012 09:00 CEST

Elnätsavgifterna fortsätter att öka kraftigt. Det senaste året har avgifterna ökat med 2,7 procent visar årets Nils Holgerssonundersökning. Detta trots att elnätsavgiften är reglerad och övervakad av en statlig myndighet som har i uppdrag att stärka konsumenternas ställning.

Nils Holgerssongruppen har jämfört elnätsavgifterna i Sveriges alla kommuner. Konsumenter kan fritt välja vem man vill köpa el av, men man kan inte välja elnätsleverantör som är den aktör som äger elledningarna. Det är ett problem då elnätsavgiften stigit kraftigt de senaste åren.

I genomsnitt har elnätsavgifterna ökat med 2,7 procent 2012, vilket nästan är dubbelt så mycket som Konsumentprisindex, KPI. Även 2011 och 2010 års Nils Holgerssonundersökning visade på stora ökningar (4,8 procent 2011 samt 8,5 procent 2010). De senaste fem åren har elnätspriserna ökat med 32 procent i hela landet.

- De kraftiga ökningarna är helt orimliga. Konsumenterna drabbas gång på gång av stora och återkommande prishöjningar, säger Per Holm, ordförande i Nils Holgerssongruppen.

Nils Holgerssonundersökningen visar att det finns stora prisskillnader mellan de olika nätföretagen. Det är framförallt E.ON, Vattenfall och Fortum som står för de högsta elnätsavgifterna.

Regleringen av elnätsavgifterna gjordes om inför 2012 vilket har inneburit en minskad prisökningstakt jämfört med den senaste femårsperioden. Nu bestäms elnätsavgiften i förhand, det vill säga Energimarknadsinspektionen gör en prövning innan elnätsföretagen tillåts ändra avgiften.

- Vår bedömning är att Energimarknadsinspektionen har ett tydligare konsumentperspektiv i och med den nya regleringen vilket vi givetvis är nöjda med. Det finns dock fortfarande brister. Inte minst är det oacceptabelt att de bolag som redan har höga priser får utrymma att höja nästan lika mycket som de bolag som håller en lägre kundvänlig prisnivå, säger Per Holm.

Kommuner med högst elnätskostnad
1.Övertorneå, Ekfors Elnät AB                       100,3 öre/kWh inkl. moms
2.Torsås, Kraftringen Nät AB                         91,6 öre/kWh inkl. moms
3.Vansbro, Fortum Distribution AB                89,9 öre/kWh inkl. moms
3.Torsby, Fortum Distribution AB                   89,9 öre/kWh inkl. moms
3.Sunne, Fortum Distribution AB                   89,9 öre/kWh inkl. moms

Kommuner med lägst elnätskostnad
1.Skövde, Skövde Kommun                                       40,3 öre/kWh inkl. moms
2.Borlänge, AB Borlänge Energi Elnät                     41,4 öre/kWh inkl. moms
3.Luleå, Luleå Energi Elnät AB                                  43,3 öre/kWh inkl. moms
4.Ljungby, Ljungby Energinät AB                               46,1 öre/kWh inkl. moms
5.Eskilstuna, Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB   47,2 öre/kWh inkl. moms

Fakta om undersökningen:
I Nils Holgerssonundersökningen ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar. Elnätsundersökningen är offentlig från den 10 maj.

Organisationerna bakom undersökningen: Fastighetsägarna Sverige, HSB:s Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN Gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns på http://www.nilsholgersson.nu/aarets-undersoekning/el/

För mer information kontakta:
Per Holm, ordförande i Nils Holgerssongruppen 070-648 01 08
Thomas Folkesson, EKAN Gruppen 036-19 08 25

Presskontakter:
Rikard Silverfur, Näringspolitisk expert Fastighetsägarna Sverige 070-22 87 167
Åke Johansson, presschef HSB Riksförbund 070- 648 89 66
Anna Wennerstrand, pressansvarig Hyresgästföreningen 076-798 08 74
Jenny Lindgren, pressansvarig Riksbyggen 070-698 42 47
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO 070-721 20 11