Skip to main content

Nu utmanar vi bostadssverige att spara energi

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2012 08:15 CEST

Självklart släcker SABO, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, ljuset under Earth Hour den 31 mars kl. 20.30. Men vi gör mycket mer än så. 107 av våra bostadsföretag över hela landet har åtagit sig att minska sin energiförbrukning med 20 procent fram till år 2016. Nu utmanar vi resten av bostadssverige att ta liknande initiativ!

Redan 2008 startade SABOs medlemsföretag det vi kallar SABO-företagens Skåneinitiativ. De företag som ansluter sig förbinder sig att tillsammans minska sin energiförbrukning med 20 procent fram till år 2016. Idag har 107 företag med sammantaget 400 000 bostäder anslutit sig.

Med anledning av Earth Hour på lördag den 31 mars utmanar vi övriga i bostadsbranschen att anta samma åtagande eller starta liknande initiativ.

-          Vi ser gärna att bostadsrättsföreningar, villaägare och privata fastighetsägare inspireras av vårt arbete. Om vi alla tillsammans bidrar har vi ännu bättre möjligheter att göra skillnad, säger Nina Rådström-Oldertz, chef för Kommunikation och affärsutveckling på SABO.

 Fakta SABO-företagens Skåneinitiativ:

  • 107 bostadsföretag med 400 000 lägenheter är anslutna till Skåneinitiativet. Tillsammans ska de minska energianvändningen med 20 procent år 2007- 2016.
  • De senaste tre åren har företagen sparat 450 miljoner kronor och 55 000 ton koldioxid.
  • Företagen rapporterar varje år in uppgifter till SABO om bland annat faktisk användning av värme och fastighetsel.
  • Skåneinitiativet har tilldelats utmärkelsen Årets Energirådgivare av Föreningen Sveriges Energirådgivare.

Kontakt:
Nina Rådström-Oldertz, Kommunikation och Affärsutveckling, SABO, 070-752 95 51
Katarina Härner, energiexpert, SABO, 08-406 55 19 (vidarekopplas till mobil)

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 725 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.