Skip to main content

Ny arbetsgrupp ska förbättra hyressättningen i allmännyttan

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2017 09:00 CET

Bransch- och intresseorganisationen SABO tillsätter en arbetsgrupp med vdar från allmännyttiga bostadsföretag i olika delar av landet. Deras uppdrag är att utifrån ett allmännyttigt perspektiv ge förslag på hur hyressättningen kan utvecklas och de kollektiva förhandlingarna förbättras.

– Väl fungerande hyresförhandlingar gynnar både fastighetsägare, hyresgäster och den svenska bostadsmarknaden som helhet. De förbättringar av hyressättningen som genomförts det senaste året är bra, men det finns fortfarande problem som behöver lösas och bäst lämpade att göra det är de som i vardagen arbetar med hyresfrågor. Vdarna i arbetsgruppen har tillsammans en mycket bred erfarenhet, säger Anders Nordstrand, vd för SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Även om flera förbättringar är igångsatta de senaste året, finns det mycket kvar att göra för effektivare hyressättning. Den nu tillsatta arbetsgruppen med nio allmännyttiga vdar har därför fått ett öppet mandat att arbeta fram förslag på förbättringar inom det befintliga kollektiva förhandlingssystemet. Det gäller både de årliga hyresförhandlingarna och hyressättning i samband med till exempel nyproduktion och renovering.

– Det är ett lika viktigt som ansvarsfullt uppdrag vi fått för att få möjlighet att ställa tydliga och pragmatiska förslag för att vi ska få hyresförhandlingar som leder till en livskraftig och vital hyresmarknad, säger Pelle Björklund, sammankallande i arbetsgruppen och vd för Svenska Bostäder i Stockholm.

Sedan tidigare samarbetar SABO och Hyresgästföreningen med att förbättra hyressättningssystemet. Den partssammansatta Hyresmarknadskommittén har antagit ett 25-punktsprogram för detta. Organisationerna har även satt en tidsgräns för hur länge förhandlingarna får pågå, vilket gett positiva resultat i årets hyresförhandlingar. Det var ett av de förslag som regeringens förhandlingsledare Claes Stråth presenterade i våras för att förbättra hyressättningssystemet. Han föreslog även en oberoende tvistelösning, vilket SABO och Hyresgästföreningen gemensamt arbetar med.

SABOs nya arbetsgrupp består av:Pelle Björklund, Svenska Bostäder (sammankallande)
Chris Österlund, Botkyrkabyggen
Stefan Sandberg, Uppsalahem
Henrik Loveby, Göingehem
Magnus Pekkari, Pajalabostäder
Jonas Hansson, Helsingborgshem
Anna-Stina Nordmark Nilsson, Lulebo
Helene Olausson, Årehus
Maria Sandström, Pitebo
Erik Johansson, hyresexpert på SABO, är sekreterare i gruppen.

Ambitionen är att gruppen ska redovisa sina förslag i slutet av 2017.

Förbättringar av hyresförhandlingssystemet det senaste året:

Kontakt:
Pelle Björklund, sammankallande i arbetsgruppen och vd i Svenska Bostäder: 08-508 370 10
Erik Johansson, sekreterare i arbetsgruppen och hyresexpert på SABO: 072-706 57 77
Intervjuförfrågningar till Anders Nordstrand, kontakta Charlotta Lundström pressansvarig på SABO: 070-721 20 11

Detta är SABO:
306 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 807 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.