Skip to main content

Ny bok vill stimulera till debatt: Har allmännyttan en framtid?

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 11:23 CEST

Ska de allmännyttiga bostadsbolagen erbjuda boende för alla? Eller ska de enbart vara
till för dem som inte kan få bostad på annat sätt – så kallad social housing? Kanske har
allmännyttan rent av spelat ut sin roll och bör avvecklas?

Detta är några av huvudfrågorna i den nya boken ”Korsdrag i allmännyttan”. Boken har tagits
fram av SABO för att stimulera till bred och öppen diskussion om allmännyttans framtid och
uppdrag. Här ger 16 personer, både kända och okända, sin syn på saken. Dessa öppna samtal förs
bland annat mot bakgrund av EU:s konkurrenslagstiftning, de kommunala ägarnas vilja och
ambition samt den nationella bostadspolitik som bedrivs - eller inte bedrivs.
I boken medverkar Tove Lifvendahl, Göran Greider, Tilde Björfors, Ilmar Reepalu,
Mustafa Can, Stellan Lundström, Ayesha, Barbro Engman, Allan Karlsson, Hosam
Ansari, Lamin Manjang, Charlotte Axelsson, Anders Lindbom, Lennart Alexandersson,
Angeles Bermudez Svankvist samt Jan Åman.
En del vill ha en begränsad allmännytta som enbart sysslar med social housing. Andra vill
utveckla allmännyttan i helt nya banor. Och vissa tycker att allmännyttan redan idag fungerar
alldeles utmärkt och är utsatt för en onyanserad svartmålning av kritikerna.
Gemensamt för alla de 16 medverkande är att de känner ett starkt engagemang för
boendefrågan och för hur den framtida bostadspolitiken ska utformas.
”Drömmen om ett bra samhälle går genom bostaden”, menar till exempel Dala-Demokratens
chefredaktör Göran Greider, som vill ha kvar en allmännytta för alla. Han tycker att
allmännyttan bör stärka sin ställning genom att samla ledande ekonomer, sociologer,
arkitekter och konstnärer och skapa framtidens bostadsmiljöer.
Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi, vill å sin sida ha en mycket mindre
allmännytta som bara är till för dem som inte kan skaffa bostad på annat vis.
”Men de människor som behöver bo i allmännyttan ska få en fin bostad av mycket god
kvalitet”, understryker Stellan Lundström. Han menar också att allmännyttans
hyresnormerande roll måste avskaffas. ”Annars riskerar hyresrätten på sikt att försvinna”.

Jan Åman, ledare för Färgfabriken – Centrum för samtida konst och arkitektur, tycker att
allmännyttan ska axla rollen som samhällsutvecklare med en tydlig vision.
”Allmännyttan måste bli en del av The Great Swedish Social Makeover, annars är det bara att
lägga ner”.

För ytterligare information och rekvisition av boken www.sabo.se
Kontakta Lena Liljendahl, informatör på SABO. Tel: 08-406 55 62. Mobil: 070-659 95 65. Epost:
lena.liljendahl@sabo.se.

SABO, den ledande intresseorganisationen på bostadsmarknaden.
Box 474, 101 29 Stockholm
Informationschef Nina Rådström-Oldertz 070-752 95 51