Skip to main content

Ny finanschef på SABO

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2017 09:00 CET

Bransch- och intresseorganisationen SABO rekryterar Susanna Höglund till tjänsten som chef för enheten Ekonomi och Finans.

– De allmännyttiga bostadsföretagen är en mycket viktig förutsättning för en väl fungerande bostadsmarknad och bostadsförsörjning i hela Sverige. Jag ser därför fram emot att, i samarbete med SABOS medlemsföretag och medarbetare, få bidra till att utveckla allmännyttans uppdrag, säger Susanna Höglund.

SABOs nya finanschef tar med sig gedigna erfarenheter. Susanna Höglund är civilingenjör med inriktning på fastighetsekonomi med mångårig erfarenhet av värderingsfrågor, investeringar och ägarstyrning, centralt placerad i Stockholms stad.

– Vi står inför stora och viktiga investeringar, både i bostadsbyggande och renoveringar. Susanna Höglunds erfarenheter och kunskaper kommer ytterligare stärka SABOs stöd till medlemsföretagen i de frågorna, det är mycket välkommet, säger Anders Nordstrand, vd för SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Susanna Höglund tillträder tjänsten senast i maj och efterträder Chris Österlund som nu är vd på Botkyrkabyggen.

Kort om Susanna Höglund:
Ålder: Född 1966
Familj: Gift, 2 barn
Bakgrund: Koncerncontroller på Stockholms Stadshus AB med ansvar för ägarstyrning och verksamhetsuppföljning. Därutöver ansvarig för bl.a. värderingsfrågor och investeringar inom koncernen och förvaltningar i Stockholms stad. Tidigare konsult inom marknadsanalys och fastighetsvärdering. Examen civilingenjör med inriktning på fastighetsekonomi, KTH

Bifogas: Foto på Susanna Höglund

Kontakt:
Susanna Höglund, 076-1229758
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO: 070-7212011

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 802 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.