Skip to main content

Ny rapport om effekten av marknadshyror

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2016 11:50 CEST

Om inte konkurrensen ökar i byggsektorn, skulle sannolikt inte det totala bostadsbyggandet öka nämnvärt om Sverige införde marknadshyror. Marknadshyrans stora vinnare är fastighetsägare på attraktiva marknader. Det är några av slutsatserna som Tyréns drar i en studie som idag presenteras av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

– Dagens bostadsdebatt har allt för länge dominerats av de som vill svartmåla Sveriges kollektivt förhandlade hyror. De som propagerar för marknadshyrans förträfflighet har mycket att bevisa. När, var och hur skulle marknadshyror rädda oss ur bostadsbristen? Svaren på de frågorna är komplexa och det talas för lite om dom, säger Kurt Eliasson, vd för bransch- och intresseorganisationen SABO.

Ett av de vanligaste argumenten för marknadshyror är att det ökar bostadsbyggandet. Bransch- och intresseorganisationen SABO har därför låtit konsultföretaget Tyréns analysera vilka effekter ett införande av marknadshyror skulle få.

Några av dom är:

  • Den begränsade byggkonkurrensen och de höga byggkostnaderna är den främsta orsaken till otillräcklig nyproduktion av hyresrätter
  • Om inte konkurrensen i byggsektorn ökar kommer inte marknadshyror leda till att nyproduktion av bostäder ökar påtagligt
  • Fastighetsägare på ”starka” bostadsmarknader är vinnarna medan bostadskonsumenterna sannolikt får liten nytta

– Det är med andra ord oerhört viktigt att byggbranschen fortsätter sin effektivisering i syfte att sänka sina priser på både hyresrätter, bostadsrätter och egnahem. Vi behöver mer av allt och jag är förvånad över att inte fler fastighetsägare ifrågasätter varför Sverige har EUs högsta byggpriser, säger Kurt Eliasson.

Andra effekter som Tyréns visar på är:

  • Stor andel hushåll i hyresrätter kan räkna med hyreshöjningar
  • Marknadshyror leder till oönskade sociala konsekvenser och trångboddheten för hushåll med låg inkomst ökar
  • Socialbostäder kan bli en nödvändighet

– Tyréns konstaterar att bostadspolitikens fördelningspolitiska ambitioner skulle stå inför stora utmaningar. Jag ställer mig frågan: Vilka politiker är villiga att försvara värdeöverföringar till fastighetsägare på skattebetalarnas bekostnad och samtidigt öka offentliga utgifter i form av kraftigt ökande bostadsbidrag? Och inser de att marknadshyror kräver statligt reglerade hyror för inkomstsvaga hushåll? säger Kurt Eliasson.

Bifogas:
Vad händer om vi inför marknadshyror i Sverige? Fakta, synpunkter och kommentarer från Tyréns och SABO som pdf

Kontakt:
Chris Österlund, chef Ekonomi & Finans, SABO: 0760-52 04 87
Charlotta Lundström, pressansvarig, SABO: 070-7212011

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 802 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.