Skip to main content

Ny satsning från NBO: Tillsammans kan vi framtidssäkra bostäderna i Norden!

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2012 15:00 CET

Hur ska våra bostäder energieffektiviseras? Och vilka digitala lösningar fungerar för både en allt äldre befolkning och en växande generation kräsna IT-användare? Det är några av ödesfrågorna för nordisk bostadssektor. NBO, Housing Nordic, kommer därför att analysera dem och andra avgörande utmaningar i en stor satsning de kommande två åren.

NBO bildades för drygt 60 år sedan. Det vill vi fira genom att se framåt! Med projektet Bo och förvalta i Norden, ska vi de kommande två åren förbättra kunskapen om boendes villkor och olika sätt att förvalta bostäder och bostadsområden.

- I workshops och på studiebesök runt om i våra medlemsländer samlar vi experter och de som brinner för utvecklingen inom de teman som vi valt ut. Jag är övertygad om att NBO på detta sätt kan bidra till en god samhällsutveckling i respektive land, säger Kurt Eliasson, ordförande för NBO och VD för svenska SABO.

NBO har utkristalliserat fyra teman som alla är betydelsefulla för att skapa en stabil bostadssektor som klarar framtidens utmaningar:

 • Den digitala bostadsmiljön: IT i bostaden är ett viktigt sätt att informera och kommunicera med de boende. Val av teknik och affärsmodeller är betydelsefulla för både hushåll och fastighetsägare. Vad är mest hållbart i längden och vilka lösningar är så flexibla att de klarar behov som vi ännu inte identifierat?
  Workshop: Våren 2013 i Stockholm, Sverige. Värd: Riksbyggen.
 • Renovering inklusive energi, miljö och tillgänglighet: Många av bostäderna i Island, Norge, Danmark och Sverige byggdes på 50-, 60- och 70-talen. De är nu i behov av renovering. Samtidigt har alla nordiska länder antagit tuffa mål för energibesparing i bostadssektorn och man har en ökande andel äldre i befolkningen, vilket ställer nya krav. Dessa gemensamma utmaningar strålar samman i våra fastigheter och behöver lösas på bästa sätt – men hur?
  Workshop: Tidig höst 2013 i Oslo, Norge. Värd: norska NBBL och svenska SABO.
 • Kompetensutveckling/försörjning: Fastighetsbranschen står inför stora rekryteringsbehov och behöver hävda sig gentemot andra branscher för att få de bästa talangerna. Hur gör vi för att attrahera nya medarbetare och möta nya kompetensbehov?
  Workshop: Sen höst 2013 i Reykjavik, Island. Värd: Búseti húsnæðissamvinnufélag och Felagsbustadir Hf.
 • Områdesutveckling/stadsförnyelse: Det finns mycket mer att göra när det gäller sociala och fysiska insatser i våra städer och bostadsområden. Hur tacklar vi de utmaningarna på bästa sätt?
  Workshop: Våren 2014 i Köpenhamn, Danmark och/eller i Malmö, Sverige. Värd: Danska BL och svenska HSB.

Resultaten och analyserna kommer att presenteras i en rapport på NBOs årsmöte i Reykjavik 2014.

Bifogas:
Projektbeskrivning som pdf.
Foto på Kurt Eliasson, ordförande för NBO.

Kontakt:
Johanna Ode, NBO-konsult johanna.ode@sabo.se, +4684065522.
Ulrika Sax, projektledare Bo och förvalta i Norden, ulrika.sax@sabo.se, +468406 55 13.
Charlotta Lundström, pressansvarig, SABO, charlotta.lundstrom@sabo.se, +46707212011

Detta är NBO, Housing Nordic:
NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer, är en ideell förening med sju organisationer i Sverige, Norge, Danmark och Island som medlemmar. NBO arbetar för en gemensam vision för bostäderna i Norden: ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart boende för alla.
Medlemmar:
Danmark: Danmarks Almene Boliger, BL.
Island: Búseti Húsnæðissamvinnufélag och Felagsbustadir Hf.
Norge: Norske Boligbyggelags Landsforening, NBBL.
Sverige: HSB, Riksbyggen och SABO.
Ordförande i NBO: Kurt Eliasson, VD för SABO.
Mer information om NBO finns på: www.nbo.nu