Skip to main content

Nya företagsledare tar plats i SABOs VD-råd

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2012 09:14 CET

De nya medlemmarna i SABOs VD-råd har nu tillträtt. Tillsammans representerar de bostadsbolag från nordligaste Kiruna till sydligaste Svalöv.
- SABO är en bransch- och intresseorganisation som verkar för goda villkor för de kommunala bostadsföretagen. Eftersom medlemmarna i VD-rådet kommer från både små och stora företag, är deras synpunkter viktiga i arbetet för att stärka den allmännyttiga hyresrätten i hela landet, säger Kurt Eliasson, VD för SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

VD-rådet har 14 platser och medlemmarna är VDar i kommunala bostadsföretag som utses av övriga företagsledare i SABOs medlemsföretag. Varje region representeras av dels en företrädare för ett större företag, dels en för ett mindre. De utgör ett rådgivande organ till SABOs VD och sammanträder i regel kort tid innan SABOs styrelsemöten, vilket ger möjlighet att ventilera de frågor som styrelsen ska behandla. VD-rådet utgör också SABOs stora delegation i Hyresmarknadskommittén, HMK. Medlemmarna arbetar i rådet under två år.

De nya medlemmarna i rådet är:
Annelie Vinsa, Kiruna Bostäder
Catharina Johansson Nyman, Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna
Jan Erixon, Vimarhem AB
Ulf Rohlén, Örebro Bostäder AB
Sune Eriksson, Norsjölägenheter AB
Roger Kjettselberg, AB Tierpsbyggen
Peter Sjerling, Bostadstiftelsen Platen
Pernilla Wigren, KopparStaden AB
Jörgen Ehn, AB Bostäder i Lidköping
Bertil Rignäs, Göteborgs stads bostads AB
Mikael Bengtsson, AB Viskaforshem
Bo Gripsten, Svalövsbostäder AB
Benth Jensen, Ängelholmshem
(En plats är i dagsläget vakant)

Kontakt:
Charlotta Lundström, pressansvarig på SABO, 070-721 20 11

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 725 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.