Skip to main content

Nya förslag om hyresrätten vilar på lös grund

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2012 14:54 CET

Idag presenterades den statliga utredningen om att utveckla hyresrättens förutsättningar.
Vi som fastighetsägare vill naturligtvis få betalt för service och förvaltning men utredningens förslag vilar på en alldeles för lös grund. Det känns inte bra att en statlig utredare arbetar på detta sätt. Det här riskerar att gräva ner frågan om hyresrättens framtid i skyttegravarna, säger Kurt Eliasson, VD för SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

I utredningsdirektivet framgår det tydligt att utredaren ska utgå från att de förändrade reglerna för hyressättning som gäller sedan 1 januari 2011 ska ligga fast. Men detta frångås rejält när nu väl utredningens förslag presenteras.

- I juni 2010 antog en bred majoritet i riksdagen det hyressättningssystem som vi idag har. Utredarens förslag går i motsatt riktning från det som då slogs fast, säger Kurt Eliasson.

SABO anser att flera av utredaren Per Anders Bergendahls förslag avslöjar att han inte gjort ett grundligt arbete. Bland annat föreslår han att alla nyproduktionshyror ska sättas fria och indexregleras.

-  De senaste åren har vi haft hyreshöjningar som legat över konsumentprisindex. En låsning till index skulle innebära ett lock på de ambitioner som finns bland seriösa bostadsföretag att leverera god service och hög kvalitet i förvaltning, säger Kurt Eliasson.

Per Anders Bergendahl vill slopa systemet med kollektiva förhandlingar och lyfter fram Tyskland som ett positivt exempel. SABO anser att förhandlingar är ett kostnadseffektivt sätt att årligen förändra hyrorna.

-  Vi vill inte ha en tysk hyresreglering i Sverige, det skulle vara ett kraftigt steg tillbaka om en sådan reglering skulle införas, säger Kurt Eliasson.

Enligt utredaren är lönsamheten för osäker för den som bygger nya hyresbostäder och han föreslår därför fri hyressättning i nyproduktion. SABO anser att utredaren därmed på ett anmärkningsvärt sätt visar sin okunskap om de aktuella förändringar som nu pågår. Regeringen lade i sin budgetproposition i höstas förslag på att förlänga tiden för så kallade presumtionshyror, vilket riksdagen beslutade om den 28 november.

-  Anledningen till att det byggs för lite hyresbostäder beror bland annat på skenande byggpriser. De måste pressas så att vi kan bygga till priser som människor har råd att betala för.  Därför jobbar SABO stenhårt med att i stora ramavtal pressa byggpriserna. Det sätter avtryck både när det gäller möjligheten att nyproducera och att göra det till hyror som folk har råd att betala, säger Kurt Eliasson.

Den statliga utredaren har inte fått analysera och komma med förslag på den skattemässiga obalans som råder idag och som gör att hyresrätten är 2000 kronor dyrare i månaden att bo i jämfört med egnahem och bostadsrätt.

- Hyresrättens svagare ställning beror på skillnader i det skattemässiga regelverket. Det är därför mycket viktigt att Finansdepartementet agerar kraftfullt för att ta bort den obalansen på bostadsmarknaden, säger Kurt Eliasson.

Kontakt:
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO, 070-721 20 11
Jörgen Mark-Nielsen, utredningsansvarig SABO, 070-301 55 40

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 725 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.