Skip to main content

Nyheter från SABO 15-20 november 2006

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 15:46 CET

NYHETER


Halvering av byggandet
Nu har vi fått tillräckligt brett underlag i vår enkät kring resultatet av den avvecklade bostadsfinansieringen. 220 medlemsföretag har svarat och 90 av dessa kommer att ställa in hela eller delar av planerad nyproduktion. Totalt uppger man att det handlar om ca 6000 lägenheter som inte kommer att byggas. Enligt våra beräkningar motsvarar det ungefär en halvering av medlemsföretagens planerade nyproduktion.

Dagens beslut påverkar kommande bredbandstjänster
SABO arbetar för tillfället med flera projekt som handlar om hyresgästens tillgång till television i framtiden. Framtidens teknik innebär stora möjligheter för hyresgäster och fastighetsägare. Det kommer att finnas många nya tjänster och en större valfrihet än tidigare.

Investeringsbidragspengarna snart slut?
SABO har varit i kontakt med Boverket angående investeringsbidraget. Vår tolkning är att de anslagna medlen håller på att ta slut. Det är därför lönt att ta en direktkontakt med länsstyrelsen för planerad nyproduktion.

Förtroendemannakonferens(s) 25 jan
Nu börjar vintern och vårens fötroendemannakonferenser. Den första hålls den 25 januari i Stockholmstrakten och vänder sig till socialdemokratiska ledamöter. Närmare information om lokal och tidpunkt kommer senare. Boka dock in tidpunkten redan nu.

Sök utmärkelsen Årets Stadskärna 2007
Nu öppnas dörren för ansökningar till 2007 års Utmärkelser. Dessa är Årets Stadskärna, Årets Stadsdelscentrum, Bättre T illgängliget och Tryggare Stadsmiljö. Senast 31 januari 2007 ska ansökan vara inne. Mer information finns på svenska stadskärnors hemsida.


AKTUELLA UTBILDNINGAR

Företagsförlagd styrelseutbildning - Information
Träffar för bovärdar och husvärdar 22-24 nov Stockholm/Tallinn, 6-8 dec Göteborg/Stena
Driftträff 2006 4-5 dec i Helsingborg
Fukt, mögel och vatttenskador 5 dec i Stockholm
Bovärdsutbildning - ekonomi och affärssmannaskap 5-6 dec i Stockholm
Träff för nyanställda medarbetare i medlemsfö retagen 12 december i Stockholm
Konferens - Energideklarationer 23 jan 2007 i Göteborg, 24 jan 2007 i Stockholm
Utvecklingsprogram för mellanchefer och coacher våren 2007 13 februari-9 maj i Stockholm
Skadeärenden och olyckor 14-15 februari i Stockholm
OMVÄRLDSBEVAKNING

I veckans omvärldsbevakning kan ni bland annat läsa om att allmännyttan i har de mest nöjda hyresgästerna, att kommunägda bolag för stora enligt Öhrlings, att regeringen vill skattebefria hyresrum, att fastighetsägare inte behöver fråga om mobilmast och att det är störst brist på hyresrätter i Göteborg. Läs mer

Läs mer på SABOs hemsida www.sabo.se