Skip to main content

Nyttan med Allmännyttan tema för SABOs Almedalsseminarier

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2014 10:07 CEST

Välkommen till SABOs bostadsseminarier tisdagen den 1 juli i Almedalen. Där träffar du flera allmännyttiga kommunala bostadsföretag som berättar hur de skapar samhällsnytta på olika nivåer. Vi belyser särskilt den skickliga balansgång mellan affärsmässighet och samhällsansvar som flera av våra bostadsföretag utövar varje dag.

Var går gränsen mellan affärsmässighet och samhällsansvar? Hur mycket ska eller bör de allmännyttiga bostadsföretagen göra? De frågorna borrar SABO i under årets politikervecka i Almedalen. Till vår hjälp tar vi både forskare, politiker, representanter från bostadsföretag och andra sakkunniga.​

Programmet i korthet:

Tid: Tisdag 1 juli, kl 10.15–16.45. Plats: Kitchen & Table (fd Friheten), Donners plats, Visby

10.15–11.00 Allmännyttan som arbetsmarknadspolitiskt verktyg – rätt eller fel?

11.30–12.15 Tryggare bostadsområden – vad och hur mycket bör Allmännyttan göra?

13.30–14.15 Bostäder för alla – kan Allmännyttan alltid hjälpa alla?

14.45–15.30 Så pressar Allmännyttan byggkostnaderna – kan vi göra mer?

16.00–16.45 Bostadspolitiken i praktiken – hur skulle Sverige se ut utan Allmännyttan?

Bifogas:
Fullständigt program, som pdf

Seminarierna baseras delvis på pågående forskning inom projektet Nyttan med Allmännyttan som är ett samarbete mellan SABO och Malmö högskola. Mer om projektet kan du läsa här

Kontakt:
Therese Berg, projektledare för Nyttan med Allmännyttan och chef för Boende och Juridik,
SABO: 073-908 78 98
Nina Rådström-Oldertz, chef Kommunikation och Affärsutveckling, SABO: 070-752 95 51
Charlotta Lundström, pressansvarig, SABO: 070-721 20 11


Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 725 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.