Skip to main content

Obegripligt att regeringen missar chansen lösa frågan om dubbelbetalning för kabel-tv

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 15:55 CEST

Regeringen presenterade idag sin proposition om public service. Där nöjer man sig med att peka på problemet med vidaresändning i kabelnäten utan att ge förslag på hur det ska lösas.
2,5 miljoner hushåll som ser SVTs kanaler via kabeltv berörs men regeringen väljer att återigen begrava frågan om dubbelbetalning i en utredning. Det är inte acceptabelt, säger Kurt Eliasson, VD för bransch- och intresseorganisationen SABO som företräder nära 300 allmännyttiga bostadsföretag runt om i landet.

Möjligheten att se SVT i kabeltvnäten ligger delvis i händerna på operatörerna som ännu inte enats med SVT och organisationen Copyswede om hur upphovsrätten till programmen ska lösas. SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, har länge arbetat för att detta ska lösas. Annars hamnar fakturan för upphovsrättsersättning hos fastighetsägaren som i sin tur måste betala den med sina hyresintäkter. Om det skulle ske måste 2,5 miljoner hushåll betala flera gånger för att se SVTs program – dels via den vanliga tv-avgiften, dels via hyresavin.

-  Det är inte rättvist, istället borde SVT få i uppdrag av regeringen att klarera rättigheterna, säger Kurt Eliasson.

Tidigare utredningar har beskrivit situationen med dubbelbetalning och visat på behovet av åtgärder för att undvika dubbelbetalning. Även i den översyn av vidaresändningsplikten som gjordes 2004-2005 togs frågan upp.

- Trots detta väljer regeringen att tillsätta ännu en utredning. Det mest självklara vore istället att ta till sig av tidigare förslag, till exempel den som Myndigheten för radio och TV överlämnade så sent som i oktober 2011, säger Kurt Eliasson.

Bakgrunden är oenighet mellan Copyswede, som tar ut upphovsrättsersättning från kabel-tv operatörerna, och operatörerna Comhem, Tele2 och Telia angående ersättningens storlek. SVT har valt att betala upphovsrättsersättning för sändningar via mark, satellit och internet. Och därmed har man avsagt sig ansvaret för distribution i kabel- och bredbandsnäten.

Regeringen är medveten om problemet och skriver: ”Det finns skäl att på nytt se över behovet av en vidaresändningsplikt i kabelnät. En utredning bör därför få i uppdrag att analysera hur allmänhetens intresse av tillgång till allsidig upplysning kan tillgodoses i framtiden och förutsättningarna för att avskaffa vidaresändningsplikten.” Därefter drar man slutsatsen att ytterligare en utredning ska tillsättas ”med syfte att analysera hur allmänhetens intresse av tillgång till allsidig upplysning kan tillgodoses i framtiden och förutsättningarna för att avskaffa vidaresändningsplikten. Frågor som rör fördelningen av upphovsrättsliga kostnader vid vidaresändningsplikt bör också ingå i utredningen.”

- Jag noterar att man i beskrivningen av utredarens uppdrag återigen nedprioriterar frågan om kostnaderna eftersom det är upp till utredaren själv att välja om detta ska ingå i uppdraget eller inte, säger Kurt Eliasson.

Kontakt:
Anders Johansson, IT-expert SABO, 070-535 02 25.
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO, 070-721 20 11.

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 725 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.