Skip to main content

Öppen Bredbands-TV-lösning ger ökad valfrihet

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 15:58 CET


Idag är de flesta hushåll och fastighetsägare bundna till en enskild operatör och därmed till fasta programpaket. Detta trots att det redan idag finns teknik som möjliggör ökad valfrihet. Nu presenterar Svenska Stadsnätsföreningen, SABO, Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Acreo en öppen lösning för TV via bredband som skapar möjligheter för tjänsteleverantörer att verka i samma TV-nät på lika villkor. Nästa steg är att få med marknadens aktörer i arbetet med att ta fram en fungerande slutprodukt.

För drygt ett år sedan gick Svenska Stadsnätsföreningen, SABO, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna ut med en ambition om att göra det möjligt för bredbandsabonnenter att via en och samma TV-box kunna komma åt och konsumera TV-baserade tjänster från flera leverantörer samtidigt. Nu har ytterligare ett steg tagits för att nå valfrihet och ökat utbud för alla.

Den 22 mars kl 15.30 hos SABO, Vasagatan 8-10, 5tr, Stockholm presenterar Samverkan öppen Bredbands-TV en affärsmodell med ett gemensamt regelverk där flera tjänsteleverantörer kan delta parallellt. Den så kallade basbox-miljön möjliggör även andra typer av tjänster. Tanken är att hushållet genom sin TV-apparat ska kunna välja ur ett stort utbud av till exempel lokala tjänster, offentliga tjänster, fastighetsägartjänster och självklart TV-kanaler.

Vi hoppas nu att marknadens aktörer tillsammans med oss färdigställer det här, säger gruppen. Om vi gör det enkelt för nya tjänsteleverantörer att komma in påverkas utbud, valfrihet och konkurrens positivt. Sverige kan bli först i Världen med en helt ny typ av infrastruktur som erbjuder ett rikt bredbandsbaserat tjänsteutbud med hög grad av valfrihet för hushållen.

För mer information kontakta:
Mats Berggren, Svenska Stadsnätsföreningen, 0705 18 71 28
Anders Johansson, SABO, 0705 35 02 25
Sven Bergenstråhle, Hyresgästföreningen, 0705 81 14 02
Ronny Bergens, Fastighetsägarna, 0704 17 76 20
Jari Aho, Acreo, 0704 61 27 80

Vill du ta del av den funktionella beskrivningen och specifikationen så hittar du den på Acreos hemsida www.acreo.se/Basebox

Om Samverkan öppen Bredbands-TV
Den 24 oktober 2004 gick Svenska Stadsnätsföreningen, SABO, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna ut med en gemensam deklaration om öppna TV-tjänster via bredband. Representanter från de olika organisationerna verkar nu tillsammans inom Samverkan öppen Bredbands-TV, som är en arbetsgrupp med målsättning att verka för Bredbands-TV i öppna TV-nät.
Organisationerna representerar tillsammans en stark marknadskraft. SABOs medlemmar förvaltar 835 000 bostäder och Fastighetsägarnas medlemmar 700 000 bostäder. Hyresgästföreningen har cirka 530 000 hyresgästhushåll som medlemmar och förhandlar hyror för en stor majoritet av hyresgästerna. SSNfs medlemmar har majoriteten av anslutna bredbandskunder i Sverige, varav drygt 150 000 fiberanslutna hushåll i öppna nät.