Skip to main content

Öppet brev till Barroso om bostadsbyggande och nära-nollenergihus

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2012 13:00 CEST

EUs årliga tillväxtöversikt måste prioritera medlemsstaternas möjligheter att bygga bostäder till överkomliga priser och investera i nära-nollenergibyggnader. Det skriver ordförande i CECODHAS Housing Europe, svensken Kurt Eliasson i ett brev till EU-kommissionens ordförande Barroso. Samma uppmaning riktas till ministrar i flera av EUs medlemsländer, däribland Sverige.


I ett öppet brev till EU-kommissionens ordförande och kommissionärer lyfter den europeiska bostadsorganisationen CECODHAS Housing Europe fram bostadssektorns stora betydelse för den europeiska sociala modellen och för ekonomisk tillväxt. ”Affordable housing” - bostäder till överkomliga priser - har varit och kommer att bli en avgörande faktor för arbetslinjen i medlemsländerna. Svårigheten att hitta lämpliga, anständiga och prisvärda bostäder är ett av de största hindren för rörlighet på arbetsmarknaden. Europa är i stort behov av en byggboom och EUs årliga tillväxtöversikt (AGS 2013) som nu arbetas fram bör stödja nyproduktion av bostäder, skriver organisationens ordförande Kurt Eliasson.

- Vi behöver fler bostäder och vi behöver prisvärda bostäder. Byggkostnaderna är avgörande när beslut ska fattas om nya bostäder och de har även stor inverkan på de boendes privatekonomi. Därför måste byggbranschen pressas till att bli mer kostnadseffektiv. Vi behöver även mer konkurrens inom branschen, ökad tillgång på mark samt enklare planprocesser och byggregler i Europa, säger Kurt Eliasson, som även är VD för den svenska bransch- och intresseorganisationen SABO.

CECODHAS Housing Europe poängterar i sitt brev att kommissionen måste respektera varje medlemsstats rätt att ta egna beslut. Som ett exempel på hur fel det annars kan gå tar organisationen upp den rekommendation som kommissionen skrev till Sverige i våras. Där kritiserar kommissionen något som den kallar för hyresreglering – trots att det inte finns någon sådan. I Sverige fastställs hyror i kollektiva förhandlingar mellan hyresmarknadens parter, påpekar CECODHAS Housing Europe.

- Det är inte upp till kommissionen att bestämma medlemsstaternas hyressättning och den hade fått en bättre förståelse för vårt system om de involverat relevanta intressenter i sitt arbete, kommenterar Kurt Eliasson.

Brevet har även skickats till den svenska regeringen och till regeringsföreträdare i en del av de länder där CECODHAS Housing Europe har medlemmar. Uppmaningen till de nationella ledarna är att även de i kommande diskussioner inom EU ska väga in behovet av nyproduktion samt rättvis energiomställning genom att investera i nära-nollenergibyggnader.

- Förslagen har potential att skapa arbetstillfällen och säkerställa att offentliga medel används på ett klokt och långsiktigt hållbart sätt, säger Kurt Eliasson.

Bifogas:
Brevet från CECODHAS Housing Europe, som pdf.

Kontakt:
Charlotta Lundström, pressansvarig, SABO, 070-721 20 11
Johanna Ode, ansvarig Internationella frågor, SABO, 070-657 16 66

Fakta: CECODHAS Housing Europe
43 medlemsorganisationer i 18 EU-länder, representerar 25 miljoner hushåll. Medlemmarna är allmännyttiga, kooperativa och sociala bostadsorganisationer. Ordförande Kurt Eliasson, Sverige. Kansli i Bryssel. www.housingeurope.eu

Fakta: EUs ekonomiska styrning
I slutet av varje år presenterar EU-kommissionen en årlig tillväxtöversikt (Annual Growth Survey) med EU:s prioriteringar för att öka tillväxt och skapa sysselsättning det kommande året. I år väntas den presenteras den 28 november. Detta mynnar sedan ut i rekommendationer som varje enskild medlemsstat ska ta hänsyn till i sin statsbudget och ekonomiska politik. Kommissionen och de andra länderna följer sedan upp hur varje land genomför åtgärderna.