Skip to main content

Orimliga redovisningsregler hindrar bostadsbyggandet

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2017 08:10 CEST

Anders Nordstrand, vd SABO

Allmännyttans uppdrag att bygga fler bostäder hindras kraftigt av dagens redovisningsregler, både i hur de är utformade och hur de tolkas. Bransch- och intresseorganisationen SABO uppmanar därför till en översyn av de regler som styr nedskrivningar – och det behöver göras nu.

– Om vi ska klara framtida rekryteringar, tillväxt och en bra välfärd, behöver vi säkra kommunernas bostadsförsörjning. Tyvärr försvåras det allvarligt av dagens redovisningsregler, vilket är orimligt med tanke på dagens bostadsbrist, säger Anders Nordstrand, vd för SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

I många landsbygdskommuner leder de höga byggpriserna till att produktionskostnaderna regelmässigt är högre än det teoretiska marknadsvärde som nya hus får. Det i sin tur leder oftast till krav på omfattande nedskrivningar, vilket påverkar bostadsföretagets ekonomiska resultat och dess soliditet mycket negativt.

– I de flesta landsbygdskommuner finns ingen reell marknad för flerbostadshus och därför uppskattas marknadsvärdet istället utifrån fastighetsförsäljningar på helt andra marknader. Det måste ändras. Ett hyreshus som är byggt för att ägas och förvaltas på lång sikt bör inte värderas till ett fiktivt marknadsvärde och utifrån en fiktiv försäljning. Om alla lägenheter är uthyrda och fastigheten långsiktigt ger en rimlig avkastning ska nedskrivningar inte behöva göras, säger Anders Nordstrand.

SABOs presidium, som består av företrädare för socialdemokraterna, moderaterna och miljöpartiet, uppmanar nu regeringen att utreda och överväga möjligheterna till en justering av nedskrivningsreglerna. Till detta uppmanar SABO landets revisorer att föra en dialog med bostadsföretagen eftersom revisorerna idag gör mycket olika tolkningar av reglerna kring att värdera och förhålla sig till risker i nyproduktion.

SABO rekommenderar även sina medlemsföretag att fortsätta att göra känslighetsanalyser inför varje nyproduktion.

– Variabler som hyresnivåer, vakanser, driftkostnader och avkastningskrav måste stresstestas och marknaden kontinuerligt analyseras. Sverige behöver helt klart fler bostäder men vi ska inte förbygga oss, det gäller att göra rätt från början, säger Anders Nordstrand.

Bifogas:

Foto på Anders Nordstrand, vd SABO

Kontakt:

För intervju med Anders Nordstrand
kontakta Charlotta Lundström, pressansvarig SABO: 070-721 20 11

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 802 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.