Skip to main content

Partnerskap mellan fastighetsägare – ett redskap för lokal utveckling

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2003 15:42 CEST

. På flera håll i landet har fastighetsägare gått samman i partnerskap för att gemensamt hantera lokala problem och få till stånd en positiv utveckling i stadsdelen.

. SABO-företagen har ofta haft en drivande och sammanhållande roll. Erfarenheterna visar att det finns mycket att vinna på sådant samarbete. Några intressanta exempel på partnerskap finns i Gärdsås, Gamlestaden och Gunnared i Göteborg, samt i Södra Sofielund-Seved i Malmö.

Där arbetar privata fastighetsägare tillsammans med SABO-företag, och i ett par områden även bostadsrättsföreningar, för att göra stadsdelarna trygga och attraktiva.

Helena Holmberg, vid Malm Kommunikation AB, har på SABO´s uppdrag studerat dessa fyra partnerskap och analyserat erfarenheterna. Studien ingår som en del i programområdet Levande stadsdelar – ett flerårigt utvecklingsarbete som syftar till att öka trivsel, trygghet och attraktivitet i bostadsområden.

Erfarenheterna från de fyra partnerskapen kommer att diskuteras vid ett seminarium den 14 oktober i Stockholm, som SABO arrangerar i samarbete med Fastighetsägarna. Vid seminariet medverkar de viktigaste aktörerna som varit med och byggt upp partnerskapen.

Rapporten Partnerskap mellan fastighetsägare – ett redskap för lokal utveckling kan beställas från SABO. Läs mer, klicka på länken

Ytterligare information på SABO: Ulrika Sax, 08-406 55 13, 070-589 5513