Skip to main content

Petter Jurdell blir affärs- och hållbarhetschef på Rikshem

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2017 10:17 CEST

Petter Jurdell, chef för fastighet och boende på SABO, blir affärs- och hållbarhetschef på Rikshem i november.

Petter Jurdell, idag chef för fastighet och boende på SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, kommer i november att bli affärs- och hållbarhetschef på Rikshem. Petter slutar på SABO i slutet av oktober.

- Vi tycker såklart att det är tråkigt att förlora Petter, han är en väldigt driven kollega som under sina sex år här har gjort ett fantastiskt arbete. Bland annat står han till stor del bakom SABOs Kombohus som har varit en enorm framgång de senaste åren. Samtidigt är jag självklart glad för Petters skull som tar ett viktigt steg i karriären, och jag är övertygad om att han kommer göra ett otroligt bra jobb, även på Rikshem, säger Anders Nordstrand, vd på SABO.

Tjänsten som affärs- och hållbarhetschef är nyinrättad på Rikshem och Petters roll blir bland annat att knyta samman affärs- och hållbarhetsarbete tydligare. Han kommer att ansvara över avdelningarna transaktion, hållbarhet, inköp samt projekt- och fastighetsutveckling.

- Det ska bli mycket spännande att arbeta med dessa frågor. Rikshem har höga ambitioner och jag känner att de stämmer väl överens med mina egna. Samtidigt känner jag lite sorg i att lämna SABO. Under de senaste åren har vi tagit stora kliv framåt och blivit en mycket djärvare organisation. Det har varit spännande år och jag kommer fortsätta följa SABOs arbete med stor nyfikenhet framgent, säger Petter Jurdell, chef för boende och fastighet på SABO.

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 802 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.