Skip to main content

Pressinbjudan: Kurt Eliasson talar på nordiskt seminarium om bostäder för äldre

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2012 09:00 CET

Hela 19 procent av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och den allt åldrande befolkningen är en utmaning i alla nordiska länder. Därför arrangerar Nordiska ministerrådets institution Nordens Välfärdscenter och Hjälpmedelsinstitutet ett seminarium om bostäder och boendemiljö för äldre den 11 december. En av talarna är Kurt Eliasson, ordförande i NBO (Housing Nordic) och VD för svenska bransch- och intresseorganisationen SABO.

Antalet äldre ökar och med stigande ålder följer även en ökning av personer med funktionsnedsättningar. Samtidigt förväntas äldre bo kvar i sina hem i större utsträckning än tidigare och denna kombination ställer nya krav på våra bostäder och boendemiljöer. Nordiskt seminarium om bostäder och boendemiljö för äldre har syftet att öka intresset för och kunskapen om detta. Samarbetspartners kring seminariet är NBO, RI Norden (del av Rehabilitation International), Boverket och Arkitekturmuseet i Stockholm.

- NBO har goda erfarenheter av nätverkande mellan professionella aktörer i Island, Norge, Danmark och Sverige. Många bostadsorganisationer och bostadsföretag arbetar med äldres boenden på ett mycket konstruktivt sätt, säger Kurt Eliasson.

Seminariets målgrupp är tjänstemän och andra som arbetar med bostäder och boendemiljö i de nordiska länderna och som kan bilda kärnan i ett framtida nordiskt nätverk om bostäder och boendemiljö för äldre.

- De svenska kommunala bostadsföretagen kan vara goda förebilder för dem att studera närmare. Allmännyttan har långtgående och väl etablerade samarbeten med tjänstemän runt om i Sveriges kommuner. Vi är gärna lokomotiv för andra som inte kommit lika långt med detta, säger Kurt Eliasson.

Representanter för media är välkomna att delta på seminariet.

Tid och plats:
11 december kl 10-16. Arkitekturmuseet. Museientré: Exercisplan 4, Skeppsholmen, Stockholm.

Anmälan:
Journalister deltar kostnadsfritt men behöver föranmäla sig till Bengt Andersson, Nordens Välfärdscenter: bengt.andersson@nordicwelfare.org

Bifogas:
Seminarieprogram

Kontakt:
Johanna Ode, NBO-konsult, tel +46706571666
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO, +46707212011
Helena Lagercrantz, kommunikationsansvarig Nordens Välfärdcenter +46702548002
Tomas Lagerwall, Hjälpmedelsinstitutet, tel +4686201805

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 725 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.