Skip to main content

Pressinbjudan: Nyttan med allmännyttan – en konferens om forskning och praktik

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2015 15:55 CEST

Bransch- och intresseorganisationen SABO arrangerar den 29-30 september en nationell konferens om de allmännyttiga bostadsföretagens roll. Medverkar gör bland andra bostadsminister Mehmet Kaplan, professor Tapio Salonen och Cia Embretsen, ordförande för Somalia Bandy samt flera kommunala bostadsföretag som berättar om sina satsningar och utmaningar. Representanter för media är välkomna att delta på konferensen.

SABO arrangerar i samarbete med SKL en stor konferens om vilken nytta allmännyttan kan göra i samhället. Deltagarna får ta del av nya forskningsresultat och konkreta exempel på hur allmännyttiga bostadsföretag tolkar sitt uppdrag och bidrar till samhällsutvecklingen. Under konferensen varvas korta föreläsningar med diskussioner mellan forskare, tjänstemän och politiker. I samband med konferensen lanseras även boken Nyttan med allmännyttan (Liber förlag).

Anmälan:Journalister deltar kostnadsfritt på föreläsningar, fika och lunch. Kvällsarrangemanget är inte öppet för media. Eftersom platserna är begränsade måste journalister anmäla sig i förväg. Anmälan görs till: daniel.andersson@sabo.se. senast den 15 september.

Tid och plats: 29-30 september 2015, Filmstaden Sergel vid Hötorget, Stockholm.


Program:

TISDAG 29 SEPTEMBER

10.00 Inledning. Moderator Ellinor Persson.

10.15 Allmännyttan idag. Kurt Eliasson, vd, SABO och Håkan Sörman, vd, Sveriges Kommuner och Landsting.

10.30 Det allmännyttiga uppdraget. Mehmet Kaplan, bostadsminister (mp).

11.15 Vem bor hos allmännyttan? Under de senaste åren har en allt tydligare polarisering av de lokala bostadsmarknaderna skett i Sverige. I många kommuner råder en brist på bostäder samtidigt som andra kännetecknas av utflyttning och svag efterfrågan på bostäder. Hur har allmännyttans roll på de lokala bostadsmarknaderna utvecklats i Sverige under denna period? Tapio Salonen, professor i socialt arbete, Malmö högskola och forskningsledare för Nyttan med allmännyttan.

12.00 Lunch

13.15 Allmännyttan och samhällsansvaret. Hur lyckas allmännyttan kombinera lagens krav på att både ta samhällsansvar och verka enligt affärsmässiga principer? Martin Grander, doktorand vid avdelningen för urbana studier, Malmö högskola.

14.00 Så här tar vi samhällsansvar. Två bostadsföretag berättar hur de tar samhällsansvar. Stora Tunabyggen arbetar med integration genom att öka sysselsättningen hos invånarna i Borlänge. ÖrebroBostäder var tidigt ute med att ställa sociala krav i upphandlingar. Jörgen Olsson, vd och Olle Rigborn (S), ordförande, Stora Tunabyggen samt Ulf Rohlén, vd, ÖrebroBostäder.

14.30 Fikapaus

15.00 Att följa upp och mäta resultat av samhällsansvar. Runt om i landet driver allmännyttan många sociala projekt. Men går det att sätta siffror och räkna på det som görs? Gunnar Blomé, fil.dr. Malmö högskola och Ingvar Nilsson, nationalekonom, SEE AB.

15.30 Vilket ansvar har allmännyttan i rollen som områdesutvecklare? Hur långt sträcker sig egentligen ett bostadsföretags ansvar? Vad tänker politiker och tjänstemän om detta?Mariette Hilmersson, styrelseordförande, Gårdstensbostäder, Hans Green, vd, Bergs Hyreshus och Karin Jonsson (c), kommunalråd i Norrköping.

16.15 Från Somalia till Sibirien. Som första afrikanska lag medverkade Somalia i bandy-VM 2014. De unga spelarna bor dock inte i Somalia. De bor i Borlänge. Och ingen av dem hade någonsin åkt skridskor. Här verkar någon ha tänkt ”utanför boxen”. Lyssna och inspireras av denna berättelse. Två spelare samt Cia Embretsen, ordförande, Somalia Bandy.

17.00 Slut för dagen

ONSDAG 30 SEPTEMBER

08.30 Allmännyttans roll som bostadsbyggare. Varför har kommunerna egna bostadsbolag och vilken roll har de allmännyttiga bostadsbolagen som bostadsbyggare idag? Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, KTH i Stockholm.

09.00 Avkastningskraven i allmännyttan: Mer affärsfokus än samhällsintresse? Hur valet av redovisningsteknik och kalkylmetod påverkar bolagens möjligheter att klara bostadsförsörjningen.Stig Westerdahl, docent i fastighetsvetenskap, Malmö högskola.

09.30 Fikapaus

10.00 Vår syn på nyproduktion och renovering. Två bostadsföretag berättar om pågående nyproduktion och renovering. Anna-Lisa Nordmark Nilsson, tf. vd, Lulebo och Per-Henrik Hartmann, vd, Familjebostäder i Göteborg.

10.30 EU och kommunernas bostadspolitik. Hur påverkar EU den svenska bostadspolitiken? Anders Kjellström, jur.kand. och fil.kand. Malmö högskola och Magnus Lindbäck, sekreterare i utredningen ”EU och kommunernas bostadspolitik”.

11.20 Hur kan allmännyttan göra samhällsnytta genom nyproduktion och renovering? Om hur bostadsföretagen och dess ägare ser på sina möjligheter att leva upp till sitt bostadsförsörjningsansvar genom att bygga och renovera.Eleonora Asplund (s), ordförande, Krambo, Kramfors, Jan Bohman (s), kommunstyrelsens ordförande i Borlänge och Jimmy Baker (m), vice ordförande, Botkyrkabyggen.

12.15 Lunch

13.30 Allmännyttan – en bostad för alla? Om allmännyttans uthyrningskrav och vilka konsekvenser dessa får.Martin Grander och Gunnar Blomé, forskare, Malmö högskola.

14.00 Hur bidrar allmännyttan i våra städer till att ge möjligheter för alla att bo? Samtal med tre representanter från olika kommuner som alla nyligen har sett över de krav som ställs på bostadssökande.Karolina Skog (mp), stadsbyggnadskommunalråd, Malmö, Ann-Margarethe Livh (v), bostads- och demokratiborgarråd, Stockholm och Henrik Andersson (c), ordförande, Halmstads Fastighets AB.

14.30 Fikapaus

15.00 Den framtida allmännyttan. Hur ser handlingsutrymmet ut för den svenska allmännyttan och vilken roll kommer den att spela i framtiden? Tapio Salonen summerar resultaten från forskningsprojektet. Därefter samtal med Marie Linder, ordförande, Hyresgästföreningen, Johan Persson, ordförande i SKLs samhällsbyggnadsberedning och Leif Jakobsson, ordförande, SABO.

15.30 Allmännyttan 2030. SABO berättar om sitt framtidsprojekt.

15.45 Från tanke till verklighet. Under två dagar har vi nu diskuterat hur vi kan använda de allmännyttiga bostadsföretagen. Men hur omsätter vi vår kunskap på hemmaplan, hur kan vi kommunicera, leda och övertyga andra om det vi vill göra? Ami Hemviken, beteendevetare, ledartränare och coach.

16.30 Konferensen avslutas

Bifogas:Konferensprogrammet som pdf.

Kontakt:Charlotta Lundström, pressansvarig, SABO: 070-721 20 11

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 802 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.