Skip to main content

Pressinbjudan: SABO Hearing - Tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 08:00 CET

I ett hundratal kommuner finns idag stora strukturella problem på bostadsmarknaden till följd av kontinuerlig befolkningsminskning. Regeringen har tagit på sitt ansvar att utreda hur kommuner med allmännyttiga kommunala bostadsföretag på svaga bostadsmarknader ska kunna ta sitt bostadsförsörjningsansvar, inte minst för den allt åldrande befolkningen som bor kvar. Något förslag har dock ännu inte lämnats.

Därför presenterar bransch- och intresseorganisationen SABO en rapport den 7 mars som visar vilka möjligheter det finns att med offentliga medel stödja bostadsrelaterade insatser och verksamheter som har ett allmänt intresse. Allt detta inom ramen för EU:s statsstödsregler och utan att konkurrensen snedvrids.

Program för hearing den 7 mars:
10.00 Kurt Eliasson, vd SABO hälsar välkommen.
10.10 Presentation av rapporten, Jörgen Mark-Nielsen, utredningsansvarig SABO.
10.50 Helena Backman, vd Överkalixbostäder, beskriver bolagets situation på en marknad där folkmängden minskat med 46 procent sedan 1968.
11.10 Panelsamtal. Anders Josephson, politisk sakkunnig hos bostadsminister Stefan Attefall, Jörgen Hettne, forskare i EU-rätt på Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps), Helena Linde, förbundsjurist SKL och Kurt Eliasson, vd SABO.
12.00 Vi avslutar med lunchmacka.

Tid och plats: 7 mars, kl 10-12. SABO, Drottninggatan 29, Stockholm.

Moderator: Stig-Björn Ljunggren, statsvetare, krönikör mm

Anmälan: Senast den 1 mars via www.sabo.se eller till cristina.choppelo@sabo.se Seminariet är kostnadsfritt, om du är anmäld men inte kommer debiterar vi 500:- exkl moms.

Seminariet kommer även att webbsändas på www.sabo.se

Bifogat: Programmet som pdf.

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 725 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.