Skip to main content

Pressinbjudan: SABOs Fastighetsdagar i Södertälje

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 09:00 CEST

Bransch- och intresseorganisationen SABO arrangerar den 7-8 november en nationell konferens om renovering och nyproduktion i bostadssektorn. Representanter för media är välkomna att delta.

Bostadsbranschen står inför stora renoveringsutmaningar. Arbetet berör flera områden, till exempel energibesparingar, IT och tillgänglighet. Till detta kommer också nya krav för ändringsarbeten och ombyggnader som börjar gälla vid årsskiftet. Parallellt med renoveringarna måste också många bostadsföretag tackla behovet av innovativ nyproduktion till ett överkomligt pris. SABOs Fastighetsdagar berör dessa aspekter i flera parallella seminarier och deltagarna får även en presentation av SABOs Kombohus, ett ramupphandlat och starkt prispressat flerbostadshus.

Under konferensen arrangeras även studiebesök till Telge Bostäders renoveringsprojekt i området Blombacka, ett ombyggnadsprojekt i kvarteret Lampan i centrala Södertälje samt ett renoverat 50-talsområde i området Grusåsen. Deltagarna får även en guidad tur i Hovsjö som genomgått stora förändringar de senaste åren.

Fastighetsdagarna arrangeras av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, med Telge Bostäder och Telge Hovsjö som värdar. Konferensens cirka 200 deltagare kommer från hela landet och arbetar med energi, drift, teknik, förvaltning och miljöfrågor i bostadsföretag.

Anmälan:
Journalister deltar kostnadsfritt på seminarier och föreläsningar, fika och lunch. Samt på studiebesöken i mån av plats. Middagen med underhållning hålls enbart för konferensdeltagarna.
Anmälan görs till: anna.sundmark@sabo.se senast torsdag den 1 november. Ange vilka dagar du deltar och på vilka seminarieblock samt eventuell specialkost.

Tid och plats:
7-8 november. Scandic Skogshöjd, Södertälje.

Bifogas:
Konferensprogram som pdf.

Kontakt:
Petter Jurdell, chef för Fastighetsutveckling, SABO: 070-585 00 43
Anna Sundmark, administratör SABO: 070-725 09 71
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO: 070-721 20 11

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 725 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.