Skip to main content

Pressinbjudan: SABOs Fastighetsdagar i Stockholm

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2016 13:10 CEST

Bransch- och intresseorganisationen SABO arrangerar den 1-2 juni en nationell konferens om renovering, nyproduktion och integration. Representanter för media är välkomna att delta.

Bostadsbranschen står inför stora utmaningar inom flera områden. Till exempel ökad nyproduktion, renovering och en växande befolkning varav många kommer från andra länder. SABOs Fastighetsdagar berör alla dessa aspekter i flera seminarier.

Fastighetsdagarna arrangeras av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, tillsammans med de allmännyttiga bostadsföretagen Stockholmshem, Svenska Bostäder och Familjebostäder i Stockholm.

Tid och plats:
1–2 juni, på Stockholmsmässan i Älvsjö (Stockholm)

Program:
Läs mer om program, talare och studiebesök på vår konferenswebb: http://fastighetsdagarna2016.sabo.se/

Anmälan:
Journalister deltar kostnadsfritt på seminarier och föreläsningar, fika och lunch. Samt på studiebesöken i mån av plats (vi kan inte garantera att du som journalist får plats på ditt förstahandsval). Middagen hålls enbart för konferensdeltagarna. Anmälan görs till:anna.treschow@sabo.sesenast den 19 maj. Uppge vilket mediaföretag du kommer ifrån och ange vilka dagar du deltar samt eventuell specialkost.

Kontakt:
Stefan Björling, Fastighetsutveckling, SABO: 073-525 58 80
Anna Treschow, administratör SABO: 08-406 55 41
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO: 070-721 20 11

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 802 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.