Skip to main content

Pressinbjudan till inspirationsseminarium: Att främja integration

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2017 13:00 CET

På kort tid har många nyanlända kommit till Sverige och flera av dom bor eller kommer att bo i de kommunala bostadsföretagens lägenheter. Det ställer både nya krav och leder till ny möjligheter. Den 16 februari arrangerar SABO därför ett inspirationsseminarium om allmännyttans roll i en av vår tids största samhällsutmaningar. Journalister är välkomna att delta.

En rapport från SABO beskriver kommunernas och de allmännyttiga bostadsföretagens integrationsarbete runt om i landet. Där framkommer att segregation och trångboddhet tyvärr är verklighet på många håll idag. Rapporten visar samtidigt att allmännyttan kan bidra med konkreta åtgärder och göra skillnad. En slutsats är att ett tydligt politiskt ledarskap och samarbeten kring bostad-skola-arbete är avgörande för en bra integration.

På seminariet presenteras rapporten och det följs av flera berättelser från bostadsföretag som arbetar med integrationsfrågorna i sin vardag.

Program:

08.30 Inledning, Anders Nordstrand, vd, SABO.

  • Sammanfattning av rapporten ”Att främja integration", Susanna Wahlberg, chef Boende och Juridik, SABO.
  • Exempel från Malmö, Anna Heide, CSR-chef MKB och medförfattare till rapporten.
  • Så har vi lyckats lyfta Gårdsten, Salma Nazzal, projektledare, Gårdstensbostäder.
  • Därför använder vi appen Just Arrived, Sara Brandt, Personalutvecklare, Väsbyhem.
  • Frågor och reflektion.

Tid: Torsdag 16 februari 2017 kl 8.30-10:10 (frukost serveras från kl 8)

Plats: SABO, Drottninggatan 29, Stockholm

Anmälan: Senast 30 januari via webformulär: http://www.sabo.se/utbildning/sidor/utbildning.aspx?c=540801&accordion=about

Seminariet är kostnadsfritt men du måste anmäla dig i förväg eftersom vi har ett begränsat deltagarantal. Om du är anmäld men inte kommer debiterar vi 500 kronor exkl moms.

Seminariet websänds på sabo.se och går även att se i efterhand.

Bifogas:

Rapporten Att främja integration, som pdf

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 802 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.