Skip to main content

Pressinbjudan: Uppsala mötesplats för nationell konferens om sociala frågor i boendet

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2014 08:00 CEST

I Uppsala nästa vecka möts 135 medarbetare i allmännyttiga kommunala bostadsbolag från hela landet för att utbyta erfarenheter om hur bolagen arbetar med trygghet och social utveckling. Representanter för media är välkomna att delta på konferensens första dag tisdag den 16 september.

Bransch- och intresseorganisationen SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) har cirka 300 medlemsföretag. Många av dem har stor erfarenhet av att framgångsrikt arbeta med boendesociala frågor. SABOs nätverk för medarbetare i allmännyttan som arbetar med frågor som trygghet, grannmedling, störningar och områdesutveckling möts i år i Uppsala, på en konferens som arrangeras i samarbete med Uppsalahem AB.

Media är välkomna att delta under konferensens första dag. I pauser och direkt efter avslutningen finns möjlighet till intervjuer med arrangörer från SABO och Uppsalahem samt med deltagare från andra bostadsföretag.

Tid och plats:
Tisdag 16 september kl 13-16.45, Clarion Hotel Gillet, Uppsala.

Program:
Kl 13.00 Välkommen
Lena Johansson, SABO. Mikael Rådegård, VD och Ulf Lidström, boendekonsulent, Uppsalahem.

Kl 13.30  Varför ser det ut som det gör i våra områden?
Maria Wallin, sociolog, arbetar med våld i nära relationer i Östra Göteborg. Hon har även arbetat på Polismyndigheten i Västra Götaland med frågor som rör våldsbrott, ungdomskriminalitet, territoriella gäng och social oro.

Kl 15.45  Huskurage
Organisationen Huskurage presenterar sin policy och sina rutiner som hjälper grannar att agera vid misstanke om våld i nära relationer.  

Kl 16.00 Välkommen till ditt nya land
Mustafa Can föreläser om det existentiella dramat i mötet med ett nytt samhälle. Om utanförskap, skam och vägen in. Om miljonprogrammet, identitet och svenskhet och att lära sig att leva med två världar istället för mellan två världar.

17.00 Avslutning

Kontaktpersoner:
Linda Ryttlefors, kommunikationschef, Uppsalahem: 0730-48 89 59
Lena Johansson, projektledare, SABO: 0705-14 00 84
Charlotta Lundström, pressansvarig, SABO: 070-721 20 11

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 725 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.