Skip to main content

Rapport kartlägger kommunernas integrationsarbete och visar på lösningar

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2017 09:00 CET

Tydligt politiskt ledarskap och samarbeten kring bostad-skola-arbete är avgörande för en bra integration. Det visar en kartläggning som bransch- och intresseorganisationen SABO gjort i drygt 40 kommuner. Resultatet presenteras i en rapport idag.


– Segregationen och trångboddheten är tyvärr verklighet i Sverige idag. Rapporten visar med stor tydlighet att allmännyttan kan bidra med konkreta åtgärder och göra skillnad. De allmännyttiga bostadsföretagen har kanske aldrig varit så viktiga som nu, säger Anders Nordstrand, vd för SABO.

Under ett års tid har SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, med hjälp av integrationsexperterna Dan Gaversjö (fd Förvaltnings AB Framtiden i Göteborg) och Anna Heide (MKB Fastighets AB i Malmö) besökt ett 40-tal kommuner. Uppdraget har varit att kartlägga konkreta åtgärder som kan hjälpa bostadsföretag, kommuner och andra aktörer att förbättra integrationen av nyanlända. Resultatet presenteras i rapporten Att främja integration – Allmännyttans roll i en av vår tids största samhällsutmaningar.

– De kommuner som lyckats bäst har alla det gemensamt att de har ett ledarskap och en politisk vilja att göra skillnad. När pressen var som störst hösten 2015 valde de att fokusera på lösningar, långt ifrån de vanliga rutinerna, istället för på problem. De erfarenheterna är viktiga i nästa fas av integrationsarbetet då de som gått igenom asylprocessen och fått uppehållstillstånd ska börja sin etablering i vårt samhälle, säger Anders Nordstrand.

Att agera utifrån helheten bostäder-arbete-skola är vitalt för en god etablering, liksom vardagsnära arbete, uthållighet och innovativa samarbeten mellan bostadsföretag och andra aktörer. I rapporten finns rikt med konkreta exempel på hur de allmännyttiga bostadsföretagen arbetar tillsammans med andra i lokalsamhället för att stärka integrationen. Några exempel:

Oskarshamn: Samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Lernia, kommunen och Scania. Skräddarsydd utbildning för nyanlända, inklusive yrkessvenska och anställning hos Lernia. Efter sex månader övergår det till fast anställning hos Scania. Allmännyttiga Byggebo bidrar med lägenheter med näringslivsförtur.

Östersund: Allmännyttan driver Innanförskapsakademin, ett utvecklingsprogram för unga och nyanlända. Arbetsplatsförlagd praktik på bland annat Östersundshem och föreläsningar om entreprenörskap och svensk arbetsmarknad.

Malmö: MKB Fastighets AB finansierar läxhjälp i en skola i Rosengård. De som fullföljt läxhjälpen och höjt sina betyg har erbjudits sommarjobb i bolaget.

Borlänge: Bo-skolor och sommaraktiviteter i Stora Tunabyggens regi. Bolaget samarbetar med polisen och i vissa områden har man byggt studentbostäder, startat vandrarhem och 55-plusboende för att förändra rörelsemönstret och öka tryggheten. Företaget ställer även sociala krav i vissa upphandlingar.

– Kartläggningen visar hur viktiga de allmännyttiga bostadsföretagen är. Därför växlar SABO upp arbetet med integrationsfrågorna. Inom kort presenterar vi ett nyinrättat integrationsråd som ska stötta våra medlemsföretag och även samarbeta med andra aktörer i samhället, säger Anders Nordstrand.

Bifogas:

Rapporten Att främja integration – Allmännyttans roll i en av vår tids största samhällsutmaningar

Foto Anders Nordstrand

Kontakt:

Susanna Wahlberg, chef Boende och Juridik, SABO: 070-484 95 57

Charlotta Lundström, pressansvarig, SABO: 070-721 20 11

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 802 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.