Skip to main content

Regeringen litar på att Prisdialogen stärker fjärrvärmekunderna

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2014 14:41 CET

Prisdialogen är bra för att skapa bättre och mer förutsägbar prissättning på fjärrvärme. Det framkommer i ett uttalande från regeringen idag den 13 februari.
- Prisdialogen stärker fjärrvärmekundernas ställning. Den bygger på att marknadens parter både utarbetar och tillämpar systemet, vilket borgar för en stabilitet, säger Kurt Eliasson, ordförande i Prisdialogen och VD i SABO (Sveriges Allmännyttiga bostadsföretag).

Prisdialogen är ett branschsamarbete för prövning av prisändring på fjärrvärme. Modellen har tagits fram av SABO, Riksbyggen och Svensk Fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning. Regeringen lyfter fram arbetssättet och skriver bland annat:

”Efter dialog med både branschen och fjärrvärmekunderna, och efter att ha gått igenom remissutfallet kring denna fråga, har regeringen fattat beslut om att istället ge den så kallade prisdialogen, parternas eget prissättningsarbete, möjlighet att verka och skapa en bättre och mer förutsägbar prissättning på fjärrvärme. Regeringen kommer via Näringsdepartementet följa branschens arbete med prisdialogen och kommer vid två olika kontrollstationer följa upp att prisdialogen verkligen når det syfte som parterna uttalat.”

- Vi är mycket glada att regeringen insett fördelarna med vår modell och jag välkomnar att de vill följa vårt arbete. Till skillnad från en statlig reglering säkrar Prisdialogen att parterna både tar ansvar för att reglerna följs och att systemet utvecklas, säger Kurt Eliasson.

De fjärrvärmeföretag som ansluter sig till Prisdialogen förbinder sig att redovisa hur de sätter sitt pris, vilka faktorer som ligger till grund för förändringar i normalprislistan samt på vilket sätt faktorerna påverkar prisutvecklingen i normalprislistan. En viktig utgångspunkt i det arbetet är samråd mellan lokala leverantörer och kunder. Nästa steg i är att Prisdialogens kansli årligen prövar företagens prisförändringar.

- På så sätt får kunderna en förutsägbar och långsiktig prissättning som de har möjlighet att påverka. Eftersom vårt system påverkar normalprislistan gynnas alla kunder på orten, säger Kurt Eliasson.

Regerings pressmeddelande går att läsa här:
http://www.regeringen.se/sb/d/18458/a/233993

Mer information om Prisdialogen går att läsa här:
www.prisdialogen.se

Kontakt:
Per Holm, energiexpert, SABO, 070-648 01 08
Charlotta Lundström, pressansvarig, SABO, 070-721 20 11

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 725 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.