Skip to main content

SABO i Almedalen: Bostadsbyggande, stadsutveckling, renovering, hållbarhet och bostadspolitik!

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 08:30 CEST

Onsdagen den 3 juli är Allmännyttans dag i Almedalen. Då berättar allmännyttiga bostadsföretag om hur de bidrar till att ta samhällsansvar. Du får ta del av konkreta exempel på stadsutveckling, renovering och hållbarhet. Dagen avslutas med en bostadspolitisk debatt kring allmännyttans roll idag och i framtiden. Och måndag den 1 juli arrangerar SABO och HSB ett seminarium om hur vi kan öka
bostadsbyggandet. Välkommen!

 

Allmännyttans dag

Onsdag 3 juli kl 10.30-15.00. Restaurang Friheten, Donners plats

10.30 – 11.45: Allmännyttan och stadsutvecklingen
Att lyckas med stadsutveckling kräver helhetssyn och en mångfald av åtgärder. Det kräver också aktörer som var för sig tar ansvar och vågar ta initiativ. Allmännyttan är ofta initiativtagare och motor i mindre och större utvecklingsprojekt, inte sällan rymmer dessa projekt också samverkan mellan ett stort antal aktörer. Kom och ta del av flera goda exempel på hur allmännyttan utvecklar stadsdelar.

Medverkande: Helene Blomberg, boinflytandechef, HFAB & Ove Svensson, sociolog, Halmstad Högskola. Ulrika Stenson, kommunikations- och utvecklingschef, Framtidenkoncernen & Katrin Amgarth, chef Marknad/Kommunikation Familjebostäder.

Med kommentarer av: Alexander Ståhle, stadsbyggnadsexpert. Therese Berg, enhetschef Boende & Juridik, SABO.

12.00 – 13.15: Allmännyttan och renoveringarna
Alla vet att miljonprogrammet behöver renoveras, många pratar om prislappen men få vill betala den. Allmännyttan har lång erfarenhet av att hantera alla de frågor som ställs på sin spets i samband med renovering. Hur mycket behöver göras, hur mycket får det kosta och hur ska det finansieras? Fastighetsägare hamnar lätt i skottlinjen – de förväntas förvalta väl rustade hus – men får lätt kritik när det kostar pengar och hyrorna måste höjas. Ta del av konkreta exempel som visar hur renovering har gjorts och hur den kan ha ett mervärde vid sidan av själva upprustningen.

Medverkande: Ulf Nyqvist, vd Botkyrkabyggen. Ulrika Stenson, kommunikations och utvecklingschef & Björn Gustafsson, tf fastighetsutvecklingschef, Framtidenkoncernen, Göteborg.

Med kommentarer av: Ulrika Francke, vd Tyréns. Sophia Mattsson-Linnala, enhetschef Ekonomi & Finans, SABO.

13.30 – 14.30: Allmännyttan och hållbarheten
Hur ser framtidens hållbara boende ut? Vilket är samspelet mellan bostädernas utformning, livsstilar och hållbarhet? Vilken utveckling ser vi framför oss och vad innebär det i praktiken för fastighetsägare och hyresgäster? Möt två allmännyttiga bostadsbolag som utvecklar konkreta idéer för framtidens boende med livsstil och hållbarhet i fokus.

Medverkande: Mats O Nilsson, Fastighetschef MKB. Harriet Arnold, kommunikationschef Örebrobostäder AB.

Med kommentarer av: Sven Hunhammar, klimatchef Naturskyddsföreningen. Alva Snis Sigtryggsson, vice ordförande, Fältbiologerna. Anders Johansson, it- och teknikexpert, SABO.

14.30 – 15.00: Allmännyttan och bostadspolitiken
Allmännyttan är, och har länge varit, en viktig del av den svenska bostadspolitiken. På vilket sätt har allmännyttans uppdrag förändrats över tid? Vilken roll kan allmännyttan spela för samhällsbyggande idag och imorgon? Och hur viktig tycker regeringen att allmännyttan är?

Medverkande: Kurt Eliasson, vd, SABO. Barbro Engman, förbundsordförande, Hyresgästföreningen. Ulf Perbo, statssekreterare, Socialdepartementet. Lotta Gröning, krönikör, Expressen.


SABOs och HSBs seminarium om bostadsbyggande:
Sänk byggkostnaderna och öka byggandet

Måndag 1 juli kl 16:30 - 18:00, Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34

Bostadsbyggandet i landet är för lågt i förhållande till efterfrågan och behov. Det leder till problem såväl för individen som inte kan flytta dit jobb eller studier finns, som för företag, kommun och landsting som inte får den arbetskraft de behöver när bostadsbristen på orten avskräcker. Hur kan byggandet öka och byggkostnaderna sänkas? Med avstamp i SABOs Kombohus och HSB Bostad Future, två olika lösningar för att få till ett mer kostnadseffektivt byggande, diskuterar vi vilka åtgärder som krävs, från såväl kommun, stat som byggbransch.

Medverkande: Petter Jurdell, chef Fastighetsutveckling, SABO. Sara Albrecht Schmitz, chef AO Nyproduktion, HSB Bostad. Kurt Eliasson, vd, SABO. Anders Lago, förbundsordförande, HSB Riksförbund. Svante Hagman, chef NCC Construction, NCC. Stefan Attefall, bostadsminister, Regeringen. Tomas Rudin, oppositionsborgarråd, Stockholms stad.


Kontakt:
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO, 070-7212011

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 725 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.