Skip to main content

SABO kommenterar byggkonkurrensutredningen

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2015 11:10 CET

– Bristen på konkurrens och prispress i bostadsbyggandet är två faktorer som allvarligt hämmar allmännyttans nyproduktion. Det säger Petter Jurdell på bransch- och intresseorganisationen SABO i en kommentar till utredningen om bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande som presenterades idag tisdag.

Tisdag 15 december presenterades betänkandet ”Plats för fler som bygger mer” (SOU 2015:105). Där skriver man bland annat att:

 • Bostadsbyggandet över tid har präglats av ökade byggkostnader och låg produktivitetsutveckling.
 • – Med dagens låga räntor kan byggbolagen ha vinstmarginaler på 35 procent i sin byggprojektutveckling. Det är anmärkningsvärt stora marginaler. Konkurrensen i Sverige när det gäller bostadsbyggande och byggmaterial måste bli bättre, säger Petter Jurdell, chef för Fastighetsutveckling på SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.
 • Marknadskoncentrationen är fortfarande hög inom olika specifika led i byggprocessen och transparensen när det gäller pris på byggmaterial är bristfällig.
 • – Bra att utredningen lyfter fram de problemen. SABO och våra medlemsföretag möter ofta detta när det är dags att bygga hyresrätter, säger Petter Jurdell.
 • Kommunerna som ägare, markägare och ansvariga för planering bör främja konkurrens och prispress.
 • – Jag vill se fler aktiva kommunpolitiker som frigör större mängder byggbar mark och ställer högre krav på byggherrarna. Till exempel borde kommunerna som markägare kunna ställa krav på att byggstart ska ske inom en viss tid efter marktilldelning av detaljplanelagd mark, annars ska marken lämnas tillbaka. Det skulle förhindra att man av ekonomiskt taktiska skäl skjuter upp byggandet, vilket sker allt för ofta idag, säger Petter Jurdell.
 • Allmännyttans upphandlingar av bostadsbyggande är viktiga för nyproduktionen av hyresrätter.
 • – SABOs ramupphandlade Kombohus är ett bevis på att det går att konkurrensutsätta nyproduktionen av flerbostadshus, inte minst när byggbolagen ser att de kan komma upp i stora volymer när de bygger hus till allmännyttan. De totala kostnaderna för att bygga Kombohusen ligger 25 procent under generella marknadspriser, säger Petter Jurdell.
 • Allmännyttans entreprenad- och upphandlingsformer kan utvecklas för att öka konkurrensen.
 • – Vi är glada över att SABOs Kombohus nu är uppe i 5000 lägenheter och självklart fortsätter vi utveckla stödet till våra medlemsföretag när det gäller upphandling av nyproduktion, säger Petter Jurdell.

  Kontakt:
  Petter Jurdell, enhetschef Fastighetsutveckling, SABO: 070-585 00 43
  Charlotta Lundström, pressansvarig SABO: 070-721 20 11

  Detta är SABO:
  Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 802 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.