Skip to main content

SABO och Målaremästarna samarbetar för att skapa bättre måleri

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 11:02 CEST

SABO och Målaremästarna har tagit fram rekommendationer för att skapa bättre kvalitet på målningen vid lägenhetsunderhåll. Det har visat sig viktigt att styra upp hur upphandlingen av målningsunderhåll skall gå till.

Ett resultat av samarbetet har varit insikten om betydelsen av delaktighet för att få en god kvalitet. För såväl hyresgästen som målarna betyder engagemang och närvaro mycket. Detta är något som såväl entreprenörer och beställare uppmanas att visa i större utsträckning.

Arbetet har tydligt visat att det krävs en rad förändringar hos båda parter för att öka kvalitén och skapa nöjda kunder hos SABO-företagen.

Några förslag är;

- Vid upphandling skall förutom pris även andra faktorer värderas
- Egenkontroll skall genomföras och jämställs med besiktning
- Kvalitetsronder skall genomföras och beställaren skall ges möjlighet att deltaga
- Startmöten skall inleda varje uppdrag
- Vid besiktning krävs målningsteknisk kompetens
- Beställaren/hyresgästen skall kompenseras ekonomiskt vid försening och fel

SABO och Målaremästarna bildar nu också en Kvalitetsgrupp, som skall utvärdera resultatet av hur väl rekommendationerna följs. Kvalitetsgruppen skall kunna initiera ytterligare insatser.

Arne Jacobsson, VD Målaremästarna; ”Våra medlemsföretag utsätts ständigt för en upphandling där priset är i fokus. Med kunnigare beställare värdesätts de företag som satsar på kompetensutveckling och ökat kundfokus. Samarbetet med SABO är därför viktigt för våra medlemsföretag.”

Bengt-Ove Birgersson, VD i SABO; ”Som en stor beställare på marknaden har allmännyttan en unik möjlighet att driva kvalitetsarbetet framåt i skilda avseenden, till nytta för hela branschen. Samarbetet med Målarmästarna är ett bra exempel på det. ”

Frågor besvaras av; Arne Jacobsson, VD Målaremästarna tfn 0707-93 9015 samt Gösta Gustavsson, SABO tfn 070-641 48 77
Rapporten och en broschyr finns att ladda ner på respektive organisations hemsida Målaremästarna, www.maleri.se, SABO, www.sabo.se