Skip to main content

SABO önskar vidgade direktiv till regeringens nya skatteutredning

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2012 08:07 CEST

Regeringen gör i vårpropositionen en särskild satsning på att förbättra bostadsmarknaden, med bland annat en sänkning av fastighetsavgiften för flerbostadshus. Samtidigt tillsätter man en efterlängtad utredning som ska se över beskattningen av hyresrätter. SABO är positiv till regeringens initiativ men anser att utredningens direktiv tyvärr är alltför begränsade för att den ska kunna lägga förslag som verkligen leder till balanserade ekonomiska villkor mellan upplåtelseformer.

– Det är glädjande att regeringen lyssnat till vårt budskap och nu gör en satsning på hyresrätten, säger SABOs vd Kurt Eliasson. Den starka koppling som finns mellan tillgång på hyresrätter och en expansiv arbetsmarknad har vi pekat på under lång tid.

– Förslaget om sänkt fastighetsskatt ligger i linje med de förslag vi själva, tillsammans med Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna, presenterat för att minska obalansen mellan upplåtelseformerna.

– Vi har i en studie tillsammans med Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna visat att nuvarande skatteregeler innebär att kostnaden för en nybyggd hyreslägenhet är cirka 2000 kronor högre i månaden jämfört med en motsvarande bostadsrättslägenhet. Den nya utredningens uppdrag är alltför snävt för att den ska kunna lägga fram förslag som skapar balanserade ekonomiska villkor. För att öka attraktiviteten att bygga nya hyresrätter krävs det mer omfattande åtgärder än vad som ryms inom uppdraget, avslutar Kurt Eliasson.

Kontakt:
Jörgen Mark-Nielsen, VD-staben, Utredningar, e-post: jorgen.mark-nielsen@sabo.se, tel. 08-406 55 40
Nina Rådström-Oldertz, chef Kommunikation och affärsutveckling, e-post: nina.radstrom@sabo.se
tel. 08-406 55 72

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag
Box 474 101 29 STOCKHOLM
Telefon vx 08-406 55 00 www.sabo.se

 

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 725 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.