Skip to main content

SABO välkomnar förslag för snabbare handläggning av statligt investeringsstöd

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2018 09:01 CEST

Hanna Larsson, bostadspolitisk expert, SABO

Intresset för statligt investeringsstöd för hyresbostäder är stort bland SABOs medlemsföretag. Regeringen och Vänsterpartiet har nu som en del av vårändringsbudgeten för 2018 beslutat att ge länsstyrelserna ett tillskott på 15 miljoner kronor för att minska handläggningstiderna. Under 2017 beviljades totalt 10 000 bostäder stöd.

- Förslaget att snabba på handläggningstiderna för investeringsstödet för hyresbostäder är bra för SABOs medlemsföretag. I dagsläget ligger handläggningstiden för investeringsstödet i snitt på 100 dagar, men i vissa fall kan det röra sig om upp till ett år. Genom regeringens förslag om ett extra stöd till länsstyrelserna kan handläggningstiderna förkortas. Det är en välriktad satsning, säger Hanna Larsson, bostadspolitisk expert SABO.

2016 beslutade regeringen om ett investeringsstöd för byggandet av hyresbostäder- och bostäder för studenter. Under 2017 beviljades c:a 10 000 bostäder stöd och Boverket bedömer ett fortsatt stort intresse under 2018.

Detta är SABO:

SABO är bransch- och intresseorganisation för drygt 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna drygt 800 000 bostäder. Företagen är lokalt och nationellt mycket viktiga aktörer på den svenska bostadsmarknaden.