Skip to main content

SABO välkomnar Hyresgästföreningen in i trepartssamtal

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2018 10:40 CET

Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO, och Fastighetsägarna Sverige har bjudit in Hyresgästföreningen Riksförbundet till samtal om hur parterna tillsammans ska utveckla det svenska hyressättningssystemet på ett långsiktigt hållbart sätt.

- Vi ser fram emot trepartssamtalen och resultatet av dem. Resultaten av samtalen kommer att förenkla kommande års förhandlingar. Vår målsättning, att ge hyresrätten mer långsiktigt hållbara förutsättningar att möta behoven både hos nuvarande och kommande generationers hyresgäster, är en grundbult för våra medlemmar och nödvändig för utvecklingen av allmännyttan, betonar SABOs vd Anders Nordstrand.

Syftet med samtalen är att lämna förslag på hur den ortsvisa utvecklingen ska påverka den allmänna hyresnivån. Samtalen ska också utmynna i förslag på modell för ett oberoende tvistelösningsorgan. Trepartssamtalen ska utgå från en gemensam målsättning om att hyresrätten även i framtiden ska vara en attraktiv boendeform och spela en viktig roll på bostadsmarknaden i hela Sverige.

- Vi som är parter på hyresmarknaden måste agera tillsammans för en fortsatt utveckling av hyresrätten så att vi långsiktigt kan erbjuda bra bostäder för alla grupper i hela landet, säger SABOs vd Anders Nordstrand.

För kontakt och mer information:
Susanna Höglund, Ekonomi- och juridikchef SABO
E-post: susanna.hoglund@sabo.se, Tel: 08-406 55 08

Detta är SABO:

SABO är bransch- och intresseorganisation för drygt 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna drygt 800 000 bostäder. Företagen är lokalt och nationellt mycket viktiga aktörer på den svenska bostadsmarknaden.