Skip to main content

SABO välkomnar regeringens utredning om presumtionshyror

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2016 06:50 CET

– All utveckling som syftar till att inom ramen för kollektiva hyresförhandlingar underlätta bostadsbyggandet, är bra. Hyressättningssystemet i Sverige behöver förbättras och detta är ett av flera viktiga steg, säger Anders Nordstrand vd för bransch- och intresseorganisationen SABO.

Regeringens utredare ska analysera hur presumtionshyror fungerar i praktiken och lämna förslag på hur modellen kan utvecklas. I uppdraget ingår bland annat att se över hur fastighetsägare kan skyddas mot övergångseffekter när presumtionstiden går ut.

– Det är positivt och angeläget att utredningen tar upp detta. Bland SABOs medlemsföretag finns det en osäkerhet om hur de framtida intäkterna kommer att påverkas när presumtionstiden går ut och hyran kan prövas mot det övriga fastighetsbeståndet, säger Anders Nordstrand.

Utredaren ska även i samråd med parterna på hyresmarknaden bedöma om det finns behov av en modell för att komma överens om presumtionshyra och i så fall lämna förslag på modell.

– Självklart vill vi delta i ett sådant förbättringsarbete. Allmännyttan är en viktig aktör, vi bygger mycket och våra medlemsföretag har viktiga erfarenheter som gärna delar med oss av, säger Anders Nordstrand.

Utredningen ska vara klar senast den senast den 31 juli 2017.

Mer om utredningen finns här: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/11/hyressattningsmodellen-ska-utredas-sa-att-fler-hyresratter-byggs/

Information om nuvarande presumtionshyror finns här: http://www.sabo.se/kunskapsomraden/hyror/forhandlingssys/Sidor/Nyproduktionshyror.aspx

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 802 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.