Skip to main content

SABOs klimatsatsning får stöd av Energimyndigheten

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2017 09:00 CEST

Therese Rydstedt, projektledare på SABO för klimatinitiativet

Bransch- och intresseorganisationen SABO får nära en miljon kronor från Energimyndigheten för att starta ett nytt klimatinitiativ för allmännyttan.

– Det här är ett viktigt bidrag till vårt arbete för minskad klimatpåverkan och resursförbrukning. I de allmännyttiga bostadsföretagens samhällsnyttiga uppdrag är ekologisk hållbarhet en av hörnpelarna, säger Therese Rydstedt, projektledare på SABO.

Energimyndigheten ger 940 000 kronor till SABOs nya klimatinitiativ. Pengarna kommer bland annat användas till att ta fram ett inriktningsbeslut, modell och mål för ett nytt klimatinitiativ, beräkningsmodeller för utsläpp att använda i klimatinitiativet samt en modell för klimatsamverkan som bostadsbolag och fjärrvärmeföretag kan använda i sitt lokala arbete.

– Detta är ett första viktigt steg mot ett klimatinitiativ som kommer ge positiva avtryck i Sverige. Jag ser bland annat fram emot ett konstruktivt samarbete med Energiföretagen, eftersom fjärrvärmebolagen är viktiga för allmännyttan. 90–95 procent av uppvärmningen i våra bostäder kommer därifrån, säger Therese Rydstedt.

I sitt beslut lyfter Energimyndigheten bland annat fram att klimatinitiativet i förlängningen kan bana väg för samverkansformer så att de indirekta utsläppen hanteras mer effektivt. Myndigheten är också positiv till att SABO har ett brett perspektiv på energianvändningen, att den omfattar allt från köpt energi till att även styra mot mål som minskar miljöpåverkan; minskade utsläpp, en minskad primärenergianvändning och en högre andel förnybar energi.

Ansökan har behandlats inom ramen för Energimyndighetens utlysningar för forsknings- och innovationsprojekt som hanterar utmaningar för att uppnå mera resurs- och energieffektiva byggnader.

Bifogas:

Foto på Therese Rydstedt, projektledare SABO

Kontakt:

Therese Rydstedt, projektledare SABO: 070-519 55 16

Charlotta Lundström, pressansvarig SABO: 070-721 20 11

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 802 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.