Skip to main content

SABOs Kombohus får europeisk utmärkelse

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2015 16:20 CET

Bransch- och intresseorganisationen SABOs satsning på prispressade typhus uppmärksammas internationellt. SABOs Kombohus får utmärkelsen ”Best practice” i den europeiska tävlingen EPSA – the platform for public excellence.


Bland över 260 tävlingsbidrag från 36 länder är SABOs Kombohus en av dem som får utmärkelse. Tävlingens vision är skapa en arena där EUs offentliga sektor kan utmärka sig och bli en förebild för resten av världen. I det passar SABOs ramupphandlingar av nyckelfärdiga hyreshus väl in. De gör att de allmännyttiga bostadsföretagen kan bygga lägenheter till 25 procent lägre pris än övriga marknaden i ett läge när Sverige har högst byggpriser i EU.

- Vi är glada och stolta över utmärkelsen. Sveriges höga byggpriser har gjort det nödvändigt för SABO att göra stora strategiska satsningar för att kunna bygga på flera orter. Den utmaningen har även andra europeiska länder och jag har förhoppningen att de inspireras av vårt arbete. Med ett koordinerat upphandlingsarbete kan även de driva fram kostnadseffektivare bostadsproduktion i sina länder, så som vi gjort med ramupphandlingarna av SABOs Kombohus, säger Jonas Högset, ansvarig för nyproduktionsfrågor på SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Ytterligare möjlighet är att länder framöver skulle kunna upphandla bostadsproduktion med gemensamma krav för att trycka på arbetet med harmoniserade byggregler inom EU och därmed även öka konkurrensen i Sverige.

- Det skulle ge bättre möjligheter för våra svenska byggbolag som ser ökade volymer och industrialisering som en väg för att öka kostnadseffektivitet och kvalitet, säger Jonas Högset.

Läs mer om EPSA: www.epsa2015.eu
Läs mer om European Public Sector Award 2015: http://www.eipa.eu/files/repository/product/20151203122142_EPSA2015_Publication.pdf

Läs mer om SABOs Kombohus:h ttp://www.sabo.se/kunskapsomraden/sabos_kombohus/Sidor/default.aspx

Bifogas:
Bild på utmärkelse
Foto på SABOs Kombohus
Foto på Jonas Högset

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 802 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.