Skip to main content

SABOs nya satsning pressar byggpriserna ytterligare

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2016 09:00 CET

Bransch- och intresseorganisationen SABO tar ännu ett steg för att pressa priserna och öka konkurrensen. Ett nytt upphandlingsstöd av typhus, SABOs Kombohus Flex, ska locka fler utländska byggare till Sverige men även främja den lokala konkurrensen.
– Vi gör det enklare för fler att arbeta med industriellt bostadsbyggande, säger Jonas Högset, ansvarig för nyproduktion på SABO.

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, har med sina tre ramupphandlingar av typhusen Kombohus Bas, Mini och Plus kunnat pressa byggpriserna med 25 procent jämfört med övriga marknaden. Det nya upphandlingsstödet Kombohus Flex underlättar bland annat för kommunala bostadsföretag som vill upphandla ett typhus men som inte hittar något passande inom de ramavtalen. Bostadsföretagen kan nu ändå använda den prispress och kvalitet som SABOs Kombohus erbjuder. Samtidigt öppnar Kombohus Flex för fler entreprenörer att lämna anbud.

– Vi har standardiserat upphandlingsmaterialet, det är en viktig och bra start för utländska aktörer som vill in på den svenska marknaden. Parallellt jobbar vi strategiskt med att träffa så många av dem som möjligt och informerar om hur den svenska allmännyttan upphandlar bostäder, säger Jonas Högset.

Målet med Kombohus Flex är bland annat:

  • Prispress genom en standardiserad upphandling
  • Få utländska entreprenörer att lämna anbud
  • Främja lokal konkurrens
  • Halvera kostnaden att lämna anbud
  • Få fler aktörer att arbeta med en industriell process

– Rikstäckande och lokala byggentreprenörer som har, eller funderat på att ta fram, ett typhus har nu en ny chans att få bygga åt de kommunala allmännyttiga bostadsföretagen, säger Jonas Högset.

Med Kombohus Flex kommer byggentreprenörerna kunna tävla om uppdrag med produkter som kan återanvändas gång på gång. Anbudsförförandet är väl definierat och anpassat för att på ett standardiserat och kostnadseffektivt sätt kunna användas för typhus.

– Vårt mål är att halvera kostnaden att lämna anbud och jag är övertygad om att vi kommer att lyckas, säger Jonas Högset.

Fakta SABOs Kombohus Flex:

  • Totalentreprenad
  • Utvärderingsmodell: Ekonomiskt mest fördelaktiga anbud. 65 % pris och 35 % kvalitet
  • Maximal energiförbrukning: 65 kWh per kvadratmeter och år
  • Alla lägenheter ska ha balkong eller uteplats.
  • Alla hus ska ha hiss och invändigt trapphus.

Utförlig information om Kombohus Flex finns här: http://www.sabo.se/kunskapsomraden/sabos_kombohus/kombohus_flex/Sidor/default.aspx

Kontakt:
Jonas Högset, ansvarig för nyproduktion på SABO: 0727-42 45 46
Charlotta Lundström, pressansvarig på SABO: 070-721 20 11

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 802 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.