Skip to main content

Seminarium: Hur kan bostadsbolagen ta socialt ansvar – och tjäna pengar på det?

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2012 09:00 CET

Välkommen till bransch- och intresseorganisationen SABOs Forskarfrukost den 2 mars. Gunnar Blomé, doktor i fastighetsekonomi vid KTH i Stockholm, föreläser om bostadsföretagens möjligheter att tjäna pengar och samtidigt ta ett socialt ansvar.

I sin avhandling ”Organizational and Economic Aspects of Housing Managment in Deprived Areas” diskuterar Gunnar Blomé hur fastighetsägare kan mäta sociala investeringar i bostadsområden och om det lönar sig att ta ett socialt ansvar i bostadsförvaltningen. Studien är ett första steg mot en bättre förståelse av de ekonomiska konsekvenserna av CSR-arbete bland fastighetsägare. Syftet är att få fram kunskap om vilka strategier som är effektiva och användbara vid insatser i socialt utsatta bostadsområden. Avhandlingen bygger på analyser och fallstudier hos bland annat MKB Fastighets AB i Malmö och Stena Fastigheter i Nacka. Den visar att en socialt ansvarstagande förvaltning lönar sig och leder till att fastighetsägarnas relationer till hyresgästerna förbättras.

Tid: Fredag den 2 mars 2012 kl 8.00-9.15.
Plats: SABO, Drottninggatan 29 plan 7, Stockholm.
Anmälan senast den 29 februari till: evahanna.wittrin@sabo.se

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 725 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.