Skip to main content

Sex företag går vidare i SABO/HBVs entreprenadtävling – Bygg nytt med trä!

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 14:20 CET

SABO och HBV utlyste i mitten av januari 2006 en entreprenadtävling som handlade om att ta fram flerbostadshus för kompletteringsbebyggelse med stomme av trä.

De flerbostadshus som efterfrågas ska

- ha trästomme
- kunna byggas i minst trevåningar
- innehålla upp till 30 lägenheter
- ha hiss och kvaliteter för kvarboende
- samtliga lägenheter skall ha uteplats eller balkong
- andra fasadmaterial än trä för förekomma.

Syftet med utmaningen till byggbranschen är att se om ett intresse från de allmännyttiga bostadsföretagen kan driva på teknikutvecklingen. Flera bostadsbolag och entreprenadföretag har tagit fram typhus som byggs med betongelement, medan motsvarande utveckling inte skett med andra byggmaterial. Flerbostadshus med fler än två våningar med trästomme har varit kraftigt underrepresenterad, trots att det varit tillåtet i mer tio år att bygga på detta sätt.

Nu har steg 1 – intresseanmälan- i entreprenadtävlingen – Bygg nytt med trä - avslutats och följande sex entreprenadföretag går vidare:

NCC Construction Sverige AB
Peab Bostad AB
Moelven ByggModul AB
Lindbäcks Bygg AB
Q- gruppen AB
Ekologi Byggarna Service AB

Dessa entreprenadföretag har nu tiden fram till 8 maj på sig att utforma detaljerade förslag på kompletta flerbostadshus, vilka därefter kommer att bedömas av en jury. Entreprenadtävlingen kommer att avslutas i början på september med en utställning där de inlämnade förslagen presenteras och en vinnare utses. De förslag som uppfyller givna förutsättningar kommer dessutom att erbjudas ramavtal, som de allmännyttiga bostadsföretagen kan nyttja vid nyproduktion under de närmaste fyra åren

För mer information kontakta Gösta Gustavsson, SABO, 070-641 48 77 eller Anders Linder, HBV, 08-556 765 20


Intresseorganisation för 300 allmännyttiga bostadsföretag