Skip to main content

Stenungsundshem prisas för SABOs Kombohus Plus

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2016 08:30 CET

Stenungsunds kommuns byggnadspris 2015 går till Stenungsundshems nya hus Bergshöjden, ett Kombohus Plus som ramupphandlats av bransch- och intresseorganisationen SABO.

Stenungsunds kommuns Tekniska Myndighetsnämnd delar varje år ut ett byggnadspris. 2015 års pris går till Stenungsundshems nybyggda hus Bergshöjden, i området Kopper. Huset är ritat av arkitekt Frida C Johansson på Skanska. Det är åtta våningar högt och innehåller 32 lägenheter.

– Det är med stor stolthet vi tar emot detta priset. Det är ett prispressat, prefabricerat hus som samtidigt har hög kvalitet, bra materialval och dessutom är Svanen-märkt, säger Stenungsundshems vd Ulf Lindén.

Motiveringen för priset lyder:
”Byggnadspriset delas ut för en nybyggnad av ett flerbostadshus som på ett förtjänstfullt och resurseffektivt sätt har tillskapat nya bostäder och samtidigt ett riktmärke i området.”

– Det är mycket glädjande att våra typhus SABOs Kombohus får en utmärkelse som både belönar arkitektonisk kvalitet och hållbarhet. Det är ett kvitto på att allmännyttans ökade bostadsbyggande är viktigt och uppskattat, säger Petter Jurdell, chef Fastighetsutveckling på SABO, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag.

Kombohusen är ett resultat av SABOs arbete med att få bättre förutsättningar för nyproduktion av hyresrätter i Sverige. Det är därför extra roligt att det är ett sådant hus som får priset, menar Ulf Lindén.

– Stenungsundshem har ambitionen att fortsätta nyproducera bostäder i Stenungsund, och då främst med Kombohusen i åtanke. Att man anser att huset har så höga kvalitéer att det belönas med Byggnadspriset visar att vi tänkt helt rätt i vår planering, säger Ulf Lindén.

Läs om SABOs prispressade ramupphandlingar Kombohus Bas, Mini och Plus här: http://www.sabo.se/kunskapsomraden/sabos_kombohus/Sidor/default.aspx

Kontakt:
Linda Alexandersson, marknadschef Stenungsundshem: 0303-686 03
Ulf Lindén, vd Stenungsundshem: 0303-686 02
Petter Jurdell, chef Fastighetsutveckling SABO: 070-585 00 43
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO: 070-721 20 11

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 802 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.