Skip to main content

Stråths förslag bra för bostadsmarknaden i Sverige

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2016 10:05 CEST

Begränsad tid för hyresförhandlingarna, en oberoende skiljenämnd och säkrare kalkyler för nyproduktion när presumtionshyrorna fasas in. Det är några av konsekvenserna av de förslag som regeringens utredare Claes Stråth presenterar idag
– Jag är mycket nöjd, till exempel kommer en skiljenämnd som prövar hyror i både befintliga och nya bostäder göra en reell skillnad. SABO lovar att omgående åtgärda samtliga förslag i rapporten, säger Kurt Eliasson, vd SABO.

Idag överlämnade Claes Stråth sina förslag för regeringen om hur hyressättningssystemet ska kunna utvecklas. Förslagen är resultaten av de samtal han lett med bransch- och intresseorganisationen SABO, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna, samtal som de senare valde att hoppa av förra veckan.

Förslagen är bland annat:

Överprövning av hyressättningen:
För att lösa förhandlingskonflikter föreslås en skiljenämnd för medlemmarna i SABO och i Fastighetsägarna och för Hyresgästföreningen. Den ska ha en opartisk ordförande och ta slutligt bindande beslut om både den årliga hyressättningen och hyressättningen vid nybyggnation och presumtionshyror.

– Synd att Fastighetsägarna inte var tillräckligt uthålliga och stannade kvar för att medverka till detta. Förslaget är verkligen något som marknaden behöver och med detta visar vi att vi tar ansvar för både befintliga och nybyggda hyresrätter. Med en sådan skiljenämnd garanteras vi ett beslut som gör att bostadsföretagen kan ta ställning till om man antingen kan gå vidare och bygga de nyproduktionsprojekt som prövats eller inte, säger Kurt Eliasson.

Presumtionshyror:
Införandet av en spärregel så att presumtionshyran vid en prövning inte sänks när presumtionstiden gått ut efter 15 år. Hyran ligger kvar på samma nivå och på så sätt elimineras hyresvärdens risk och förutsättningarna för en hållbar investeringskalkyl vid nyproduktion ökar.

– Snart går tiden ut för de första presumtionshyrorna och hyresnivåerna kan då komma att prövas genom vanliga bruksvärdesjämförelser och bland SABOs medlemsföretag finns det en berättigad osäkerhet om vad det kommer innebära för de framtida intäkterna. Jag tycker därför att det här förslaget är bra, säger Kurt Eliasson.

Tidsfrister för hyresförhandlingar:
I den gemensamma rekommendationen till förhandlingsordning mellan SABO och Hyresgästföreningen införs en begränsning av förhandlingsperioden till tre månader.

– Det är en betydelsefull åtgärd. För bostadsföretagen är det nödvändigt att komma framåt i förhandlingarna, de är inte betjänta av långbänkar. Det är även viktigt för hyresgästerna så att de slipper leva i osäkerhet om vad de ska betala för sitt boende, säger Kurt Eliasson.

Claes Stråth skriver också att det systematiska hyressättningsarbetet i grunden är viktigt, det utgör modellen för ett bra förhandlingsarbete. Han konstaterar att SABO och Hyresgästföreningen åtagit sig att genomföra förslagen och att ”Vi uppfattar det som ett uttryck för att de som parter tar ansvar för nuvarande system för hyressättning”.

– Jag är övertygad om att också de privata fastighetsägarna kommer ha nytta av förslagen, även de vill till exempel få besked om kalkylerna för nyproduktion håller i ett längre perspektiv och är betjänta av att hyresförhandlingarna inte drar ut på tiden, säger Kurt Eliasson.

Bifogas:
Foto på Kurt Eliasson

Kontakt:
Chris Österlund, chef Ekonomi & Finans, SABO: 0760-52 04 87
Charlotta Lundström, pressansvarig, SABO: 070-721 20 11

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 802 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.