Skip to main content

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 10:00 CEST

Renoveringstakten i allmännyttans fastigheter ökar med tio procent per år. På så sätt ökar också utmaningen att agera miljösmart. Därför bjuder bransch- och intresseorganisationen SABO in till en tävling i två steg om hur man kan minska byggavfallet vid renovering och rivning av lägenheter.
- Vi vet att det finns många goda idéer om hur vi kan öka återbruket och återvinningen av byggmaterial. Dessa vill vi hitta och omsätta i praktiken. Tillsammans kan vi bidra till lösningar som underlättar för Sverige att nå etappmålet om ökad resurshushållning i byggsektorn, säger Patrizia Finessi, miljöexpert på SABO.

De allmännyttiga kommunala bostadsföretagen renoverar cirka 12 000 lägenheter per år. Men idag tas för lite av materialen tillvara. Det beror på att det saknas rutiner, arbetssätt och kunskap om vad som kan återbrukas och återvinnas, och på vilket sätt det kan göras.

Tävlingen Retur 2014 – Allmännyttans Återbrukstävling består av två delar. Den första är en bred idétävling om hur man kan öka återbruket och återvinningen av byggmaterial och vänder sig till allmänheten, med fokus på studenter och hyresgäster.

Exempel på hur ett bidrag kan se ut är till exempel en ny digital tjänst som gör det möjligt att enkelt sälja och distribuera varor som blir över. Eller en smart idé på hur fönster kan återvinnas till växthus hyresgästerna kan odla i.

- Mycket av det som finns i lägenheterna kan användas igen eller ges ett nytt liv som något helt annat. Vi behöver många idéer om hur avfallet kan minska och hur byggvarorna och byggmaterialen kan återbrukas, säger Patrizia Finessi.

Tävlingsbidragen bedöms utifrån:

  • Kreativitet

  • Nytänkande

  • Möjlighet att använda

  • Hänsyn till miljö och hållbarhet

  • Potential att bidra till bättre stor- och småskaligt återbruk och återvinning

Tävlingens första del är öppen för bidrag till och med den 19 augusti. Under tävlingsperioden kommer allmänheten att kunna rösta på sina favoritbidrag. En av vinnarna utses med denna omröstning som grund, de övriga två utses av juryn som består av en representant från SABO och en från Hyresgästföreningen samt olika experter.

Vinnarna presenteras i höst och deras bidrag utgör ett viktigt underlag för den andra delen av Retur 2014 – Allmännyttans Återbrukstävling. Den är en innovationstävling som syftar till att ta fram professionella, genomförbara återbruksidéer som kan testas i några av SABOs medlemsföretag. Del två startar i höst, mer information om den kommer längre fram.

Tävlingen stöds av Vinnova och arrangeras av SABO och Student Competitions i samarbete med Hyresgästföreningen. Byggvaror och byggmaterial som innehåller farliga ämnen och klassas som farligt avfall, ingår inte i tävlingsuppdraget.

Mer information om Retur 2014 och hur man tävlar finns här: www.retur2014.se 

Fakta:
Det uppstår cirka tio miljoner ton bygg- och rivningsavfall i Sverige varje år, cirka sex procent av detta är farligt avfall, enligt Naturvårdsverket.
Sverige har ett etappmål för att öka resurshushållningen i byggsektorn. Senast år 2020 ska återanvändningen, materialåtervinningen och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall vara minst 70 viktprocent.

Kontakt:
Patrizia Finessi, miljöexpert SABO: 070-535 55 37
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO: 070-721 20 11


Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 725 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.