Skip to main content

Tomas Granroth i Tingsryd är årets energiutmanare!

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2012 08:00 CEST

Utmärkelsen Årets energiutmanare går till Tomas Granroth på Stiftelsen Kommunhus i Tingsryd. På fyra år har han minskat energianvändningen i stiftelsens fastigheter med drygt 20 procent.

Bransch- och intresseorganisationen SABO utser för fjärde året i rad en anställd i allmännyttan som på ett framgångsrikt sätt bidragit till att spara energi. I år går utmärkelsen till Tomas Granroth, Stiftelsen Kommunhus i Tingsryd.

Tomas Granroth har målmedvetet och engagerat arbetat med stiftelsens energieffektivisering. Han har fått övriga anställda intresserade av dessa frågor, vilket varit grunden för ett lyckat och framgångsrikt arbete. Tack vare detta har Stiftelsen Kommunhus redan uppnått energisparmålet för SABO-företagens Skåneinitiativ; en 20-procentig minskning av energianvändningen.

- Vi har gjort lönsamma åtgärder och tagit energisparandet på största allvar. Det här arbetet har varit högt prioriterat och hela företaget har haft en gemensam vilja att arbeta mot samma mål, säger Tomas Granroth.

Ur juryns motivering:
”Många gånger förespråkas avancerade tekniska lösningar förknippat med stora investeringar, vilket oftast är omöjligt för bostadsföretag med mindre resurser. I stället har Tomas fokuserat på områden och åtgärder med hög energispareffekt per investerad krona. Samtidigt har han engagerat övrig driftpersonal och fått dem motiverade att fortsätta arbetet i samma anda.”

En av Stiftelsen Kommunhus stora energiprojekt har varit att i ett bostadsområde med cirka 300 lägenheter injustera värmen så att inomhustemperaturen sänkts från 23 till 21 grader. I samband med det byttes det gamla kulvertsystemet ut mot ett nytt och bättre isolerat system och tidigare hetvattendistribution ersattes med vatten från en central istället för som tidigare ett tiotal undercentraler. Detta påverkar också kommande underhållskostnader som blir lägre.

- Vi lade mycket tid på att förklara för de boende och jag tror att de fick en förståelse för våra åtgärder när vi berättade om den miljöpåverkan energianvändningen har. En grads sänkning av rumstemperauren sparar cirka fem procent av uppvärmningsenergin, säger Tomas Granroth.

De åtgärder som gett bäst effekt har varit att ändra drifttider på ventilationsanläggningar och att korrigera innetemperaturen. Stiftelsen har också ersatt all oljeanvändning med miljövänlig fjärrvärme och värmepumpar. Även åtgärder för att spara vatten har gett god lönsamhet.

Fakta Stiftelsen Kommunhus:
1098 bostäder motsvarande 70 162 kvm.
8 723 kvm lokalyta.
Energianvändning år 2007: 155 kWh/kvm
Energianvändning år 2011: 123 kWh/kvm.

Detta är SABO-företagens Skåneinitiativ:
SABO-företagens Skåneinitiativ är bostadsföretagens Kyotoprotokoll. De företag som ansluter sig till initiativet ska gemensamt minska sin energianvändning med 20 procent från år 2007 till år 2016.

Bifogas:
Foto på Tomas Granroth.

Kontakt:
Katarina Härner, energiexpert, SABO:
070-423 96 77
Tomas Granroth, byggnadsingenjör på Stiftelsen Kommunhus, Tingsryd:
070-606 43 17
Charlotta Lundström, pressansvarig, SABO:
070-721 20 11

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 725 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.