Skip to main content

Uppmaning till Anna-Karin Hatt: Försvara våra öppna fibernät

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2013 08:46 CET

Idag samlas EUs telekomministrar för rådsmöte. It-och energiminister Anna-Karin Hatt bör då ta chansen att försvara den svenska modellen med öppna fibernät och tjänstekonkurrens.
- De svenska EU-parlamentarikerna arbetar redan för detta. Nu behövs även en insats från vår minister för att säkra fortsatt snabb digital utbyggnad med pressade priser i Sverige, säger Kurt Eliasson, VD för SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

 

Ministrarna ska idag diskutera EU-kommissionens förslag till så kallad grävförordning. Syftet med förordningen är bra; att öka utbyggnaden av fibernät och att göra den billigare. Men den innebär att nätoperatörer ska kunna installera infrastruktur och utrustning i andras fastigheter. Det skulle slå hårt mot nuvarande modell i Sverige med öppna fibernät som har flera fördelar för hushållen. Till exempel är de bredbandsabonnemang som tecknas via öppna nät 20-30 procent billigare än motsvarande erbjudanden, enligt statistik från PTS, Post- och telestyrelsen.

50 procent av allmännyttans bostäder och lokaler har öppna nät och utbyggnaden går snabbt – det senaste året har 100 000 lägenheter fått nya nät. Genom hårda krav i upphandlingar och i avtal tar kommunala bostadsföretag, stadsnät och kommunikationsoperatörer ett stort samhällsansvar. Ett exempel på det är Välfärdsbredband med trygghetslarm, spisvakter och automatiserat ledljus nattetid.

-  Detta är allmännytta på bred front som vi vill fortsätta utveckla för att gemensamt bygga en säker välfärd. Därför är det viktigt att näringsdepartementet argumenterar för ett undantag för öppna nät, säger Kurt Eliasson på bransch- och intresseorganisationen SABO.

Om den svenska modellen:
Bostadsföretaget äger husets infrastruktur, som i sin tur är kopplat till ett lokalt öppet fibernät. För driften tecknas avtal mellan bostadsföretag och en kommunikationsoperatör som i sin tur ger tjänsteleverantörer tillträde till de boende på lika villkor. Konkurrensen ökar, utbudet ökar och priserna pressas.

 

Kontakt:
Anders Johansson, IT-expert, SABO: 08-406 55 30 (kopplas till mobil)
Johanna Ode, ansvarig internationella frågor, SABO: 08-406 55 22
Charlotta Lundström, pressansvarig, SABO: 070-7212011

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 725 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.