Skip to main content

Välkommet besked från regeringen

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 13:53 CET


Regeringen tillsätter en översyn av byggreglerna med syfte att förbättra konkurrensen och öka bostadsbyggandet.

– Det här har vi önskat länge. Det behövs en rejäl genomgång av sådant som idag hindrar ett effektivt bostadsbyggande, både när det gäller tid, kostnader och hållbarhet. Jag har mycket stora förhoppningar på kommitténs arbete, säger Anders Nordstrand, vd för SABO.

Dagens besked är en del av det bostadspolitiska 22-punktsprogram som regeringen presenterade i somras. En kommitté ska genomföra en grundlig översyn av utvalda kapitel i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, Boverkets byggregler och föreskrifter. Syftet är att modernisera reglerna, gynna konkurrensen och öka bostadsbyggandet. Hur ändamålsenliga, effektiva och omfattande reglerna är ska också utredas. Utredningen ska även analysera hur regelverket kan utformas för att minska klimat- och miljöpåverkan under byggprocessen och vid val av byggmaterial. Den tar också över Boverkets arbete med att förenkla för serietillverkade hus, till exempel SABOs Kombohus.

Kommittén leds av Anna Sander, chef för forsknings- och innovationsstrategier på WSP, och Kurt Eliasson, tidigare vd på SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

– Med Anna Sander och Kurt Eliasson får kommittén nödvändig koppling till forskning och utveckling samt en mångårig och djup erfarenhet av den svenska bostadsmarknaden. Det senare är mycket viktigt, bristen på bostäder påverkar inte bara individer utan även näringslivet och kommunens möjlighet att ta sitt bostadsförsörjningsansvar. I detta är allmännyttan en viktig aktör, säger Anders Nordstrand.

Kommittén ska redovisa delen om standarder den 29 december 2017 och miljö- och klimatpåverkan den 30 november 2018. Slutredovisning sker senast den 13 december 2019.

Kontakt:

Charlotta Lundström, pressansvarig SABO: 070-721 20 11

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 802 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.