Skip to main content

”Viktig lägga pengarna rätt för bästa effekt”

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2015 13:58 CEST

- Allmännyttan har ökat renoveringstakten och energieffektiviserar framgångsrikt. Men naturligtvis finns det mer att göra och det är därför viktigt att regeringen säkerställer att stödet går till rätt åtgärder, till sådant som idag inte är företagsekonomiskt försvarbart, samt att kriterierna utformas på ett klokt sätt, säger Kurt Eliasson, vd för SABO, med anledning av regeringens utspel idag om renoveringsstöd.


Förutom förslaget att lägga en miljard kronor per år till energieffektivisering och renovering, går regeringen även vidare med det investeringsstöd man presenterade i mars. Nästa år beräknas det omfatta totalt 1,9 miljarder och under 2016 kommer det även finnas en särskild stimulans på 300 miljoner kronor till snabbt uppförda studentbostäder och en byggbonus på 1,85 miljarder nästa år ska gå till kommuner som bidrar till ökat byggande.

- Vi har en mycket bekymmersam bostadsbrist i Sverige och regeringen gör bedömningen att det krävs extraordinära insatser och med ett statligt stöd kan byggandet öka. Men det behöver utformas så att byggpriserna fortsätter pressas, säger Kurt Eliasson vd för bransch- och intresseorganisationen SABO.

SABO ska nu analysera regeringens förslag, bland annat utifrån det gemensamma förslag som SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen lagt om en skattereform för hyresrätten. Dagens skatter gör att hyresrätten är cirka 3000 kronor dyrare i månaden jämfört med bostadsrätt och egnahem, enligt den statliga Bostadsbeskattningskommittén.

- Det slår mot både renoveringar och nyproduktion och vi har länge påtalat att den skatteobalansen måste åtgärdas. Till exempel bör man på allvar utreda möjligheten att lägga en låg moms på bostadshyra som gör det möjligt att göra avdrag vid upprustningar och bostadsbyggande, säger Kurt Eliasson.

Kontakt:
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO: 070-7212011

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 725 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.