Skip to main content

”Viktigt utforma stimulans på rätt sätt”

Pressmeddelande   •   Mar 25, 2015 12:58 CET

Regeringen bedömer att marknaden inte klarar av bostadsbyggandet på egen hand och avsätter nu ekonomiska medel. Bra att den agerar. Det behöver byggas 436 000 bostäder till och med år 2020, det kräver unika insatser. Men det är viktigt att stödet utformas så att byggtakten ökar och vi kan bygga bostäder som fler har råd med, säger Kurt Eliasson, vd för bransch- och intresseorganisationen SABO i en kommentar till regeringens besked idag.

Sverige har en mycket kraftig befolkningsökning och urbaniseras i hög takt. Men statistik som SCB tagit fram på uppdrag av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, visar att bostadsbyggandet inte hänger med. Regeringens nationella mål på 250 000 nya bostäder till och med år 2020 kommer inte bota bostadsbristen. Det behöver byggas 436 000 bostäder.

– I det allvarliga läge vi är i idag bedömer regeringen att det krävs extraordinära insatser och med ett statligt stöd av det här slaget kan byggandet öka. Jag delar den bedömningen. Men stödet behöver utformas så att byggpriserna fortsätter pressas och det byggs bostäder som fler har råd med. Med ramavtalen SABOs Kombohus har allmännyttan visat att det går att bygga energieffektiva och tillgänglighetsanpassade bostäder till 25 procent lägre byggpris. Prispressen måste fortsätta för att vi ska kunna bota bostadsbristen, säger Kurt Eliasson.

Regeringen vill stödja nyproduktion av små hyresrätter och studentbostäder i kommuner med bostadsbrist. Stödet gäller nybyggen som påbörjas från och med idag, den 25 mars och kommer att vara anpassat utifrån kostnadsläget i olika regioner. Stödet kommer att vara särskilt högt för små lägenheter, upp till 35 kvadratmeter och innefattar krav på energieffektivitet, hyresnivå och att lägenheterna förmedlas på ett öppet sätt.

Regeringen villkorar stödet med krav på hyrestak, med anpassning till situationen i olika regioner.

– Hyrorna i nybyggda lägenheter blir alltid högre än i det befintliga beståndet, även när byggpriserna pressats till max. Men det är viktigt att göra allt som går för att hålla nere nivåerna. Vi behöver fler bostäder som fler har råd att betala och i nyproduktion är presumtionshyror ett bra verktyg. De sätts i överenskommelse mellan fastighetsägare och hyresgästorganisation och gäller i 15 år innan de kan prövas mot övriga beståndet enligt bruksvärdessystemet, säger Kurt Eliasson.

SABO har i de prispressade ramupphandlade Kombohusen ställt höga energikrav, 65 kWh i klimatzon 3. Det är ett mycket skarpt krav och byggföretagen har visat att de klarar av det och ändå leverera hus till lägre pris.

– Att minska energianvändningen i bostadsbeståndet är mycket viktigt men för bostadsföretagen behöver åtgärderna vara företagsekonomiskt försvarbara. Stödet behöver utformas så att det inte hämmar byggtakten, säger Kurt Eliasson.

SABO ska analysera regeringens förslag utifrån organisationens tidigare förslag om en skattereform för hyresrätten. Enligt den statliga Bostadsbeskattningskommittén är det på grund av dagens skatter cirka 3000 kronor dyrare i månaden att bo i hyresrätt jämfört med bostadsrätt och egnahem. Det slår hårt mot nyproduktionen av hyresrätter, en boendeform som majoriteten av landets kommuner efterfrågar.

– Vi har tillsammans med Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen bland annat föreslagit att det ska införas en låg moms på bostadshyra. Men det är inte helt enkelt på grund av EUs momsdirektiv. Regeringen har med sitt stöd valt en annan teknisk lösning för att räta upp obalansen, säger Kurt Eliasson.

Kontakt:
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO: 070-7212011

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 725 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.