Skip to main content

Utformning av tappvattenschakt – ett samverkansprojekt

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2018 06:03 CET

Efter mer än tio års arbete med att förebygga vattenskador kan man nu se positiva resultat på flera områden. Många skador har varit orsakade av felaktigt utförda installationer. Med branschregler har antalet vattenskador i badrum börjat minska. Inom andra delar av byggnaden har minskningen av vattenskador inte varit lika tydlig. Ett felaktigt utfört tappvattenschakt kan orsaka vattenskador och innebära stora konsekvenser för de boende.

På Nordbygg i april presenterades teknikprojektet Tappvattenschakt Förslag till utformning som Säker Vatten drivit tillsammans med branschen. Säker Vatten har tagit rollen som samordnare av projektet som berör flera områden inom byggandet. Stefan Rex som är VD på Säker Vatten och förklarar varför:

– Våra auktoriserade företag behöver förutsättningar för att göra bra VVS-installationer.

När man bygger tappvattenschakt är det många funktionskrav som ska uppfyllas. Ett projekt med stöd från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, ligger till grund för en utveckling av konstruktioner för tappvattenschakt och schaktbotten. I projektet har man tittat på skydd mot skador från droppläckage i schaktet. Ett läckage på en ledning i ett schakt högt upp i ett hus kan orsaka stora skador om utläckande vatten följer rör och rörisolering ned i schaktet och orsakar vattenskador på kanske tre, fyra eller fem våningar innan läckaget upptäcks. En del i problematiken är att det inte finns någon säker utarbetad metod för att utföra en tät schaktbotten med läckageindikering.

Om projektet

Projektet och broschyren syftar till att komma med förslag på lösningar för hur en schaktbotten och ett installationsschakt kan byggas. Ett antal modeller av schaktbottnar har byggts och tätheten har provats hos RISE (fd Swerea Kimab). I projektet har även tagits hänsyn till hur vattenrören kan isoleras för att förhindra ofrivillig uppvärmning av tappkallvattnet. I projektet har olika representanter från byggbranschen deltagit och målet har varit att hitta en branschstandard.

Projektets bakgrund

I juli 2014 kom Boverket med reviderade byggregler där man ställer krav på tappkallvattentemperatur. Det är framför allt tappvattnets temperatur som är kritisk för att förhindra tillväxt av legionellabakterier och kravet på utformning syftar till att skydda de som använder installationerna. Viktigt är att separera kallvatteninstallationer från varma utrymmen. Är detta inte möjligt ska samtliga installationer utformas och isoleras så att det stillastående kallvattnets temperatur inte överstiger 24 °C efter 8 timmar. I Boverkets konsekvensutredning utgår man från forskning som visar på relationen mellan isolertjocklek och uppvärmning av kallvatten i vertikala tappvattenschakt och fördelarskåp. BBR:s krav gör att rören nu måste förses med tjockare isolering. Tappvattenschakten måste därför byggas större. Det gör att branschen behöver ta fram samordnade lösningar som är praktiskt genomförbara på byggarbetsplatsen.

Ladda ner broschyren Tappvattenschakt – Förslag till utformning här........................................................................................................................................................................................

Säker Vatten är en medlemsägd organisation som har till uppgift att skapa ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara VVS-installationer. Detta gör vi genom att utbilda, auktorisera och kontrollera företag i VVS-branschen. Att utföra installationer enligt branschregler Säker Vatteninstallation är idag likställt med fackmässigt utförande.

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för kunden.

Idag finns det över 2000 auktoriserade VVS-företag och över 22 000 utbildade montörer. På www.säkervatten.se hittar du VVS-företag som alla utför arbetet efter branschregler Säker Vatteninstallation, vilket nu försäkringsbolag, kommuner och större beställare kräver.

Anlita ett auktoriserat VVS-företag för säkrare installationer!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.